Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Ώρες υποδοχής κοινού εαρινό εξάμ. 2017-2018

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ    
Καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας Τετάρτη 13.45 - 15.15 704
Καθηγητής Ιωάννης Πολέμης Δευτέρα  11 - 12 705
Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου Τετάρτη 12.30 - 13.30 709
Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Τετάρτη 12.30 - 14

704
Καθηγήτρια Μαρίνα Λουκάκη Δευτέρα 12 - 14 704
Αν. Καθηγητής Διονύσιος Καλαμάκης Τετάρτη 10 - 12 708
Επ. Καθηγητής Κων/νος Παΐδας Τρίτη 12 - 14, Παρασκευή κατόπιν συνεννοήσεως 705
ΕΔΙΠ Χαράλαμπος Μεσσής Δευτέρα 10-14  
ΕΔΙΠ Γεώργιος Πιτσινέλης καθημερινώς 704
     
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ    
Αν. Καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου Τρίτη 15 - 16.30 705
Επ. Καθηγήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου Τετάρτη 11 - 12.30 704

Στην κορυφή