Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Ώρες υποδοχής κοινού χειμερινό εξάμ. 2017-2018

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ    
Καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας Τετάρτη 13.45 - 15.15 704
Καθηγητής Ιωάννης Πολέμης Τρίτη 10 - 11 705
Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου Πέμπτη 12.30 - 13.30 709
Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Δευτέρα 12.15 - 13.45

704
Αν. Καθηγήτρια Μαρίνα Λουκάκη Πέμπτη 12 - 14 704
Αν. Καθηγητής Διονύσιος Καλαμάκης Τρίτη 10 - 12 708
Επ. Καθηγητής Κων/νος Παΐδας Τρίτη 11.30 - 13, Παρασκευή κατόπιν συνεννοήσεως 705
ΕΔΙΠ Γεώργιος Πιτσινέλης καθημερινώς 704
     
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ    
Ομότ. Καθηγητής Μηνάς Αλεξιάδης Πέμπτη 12 - 13 704
Αν. Καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου Τρίτη 12 - 14 705
Επ. Καθηγήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου Τρίτη 12.15 - 14 704

Στην κορυφή