Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Ώρες συνεργασίας εαρινό εξάμ. 2018-2019

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ    
Καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας Τετάρτη 13.45 - 15.15 704
Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου Τρίτη 11 - 12 709
Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Τρίτη 12.15 - 13.30 & Τετάρτη 11.45 - 12.15

704
Καθηγήτρια Μαρίνα Λουκάκη Δευτέρα 12 - 13 & οποιαδήποτε άλλη μέρα κατόπιν συνεννοήσεως 704
Αν. Καθηγητής Διονύσιος Καλαμάκης Δευτέρα 12 - 14 708
Αν. Καθηγητής Κων/νος Παΐδας Τρίτη 15 - 16.30 & Παρασκευή κατόπιν συνεννοήσεως 705
ΕΔΙΠ Χαράλαμπος Μεσσής Παρασκευή 10-12  
ΕΔΙΠ Γεώργιος Πιτσινέλης καθημερινώς 704
     
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ    
Αν. Καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου Δευτέρα 12 - 13 και Τρίτη 12 - 13 705
Επ. Καθηγήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου Πέμπτη 10 - 12 704
Γεώργιος Κούζας, διδάσκων ΕΣΠΑ Δευτέρα 14 - 15 και Τρίτη 14 - 15 705

Στην κορυφή