Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Ώρες υποδοχής κοινού Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Ώρες υποδοχής κοινού εαρινό εξάμ. 2016-2017

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ    
Καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας Τετάρτη 13.45 - 15.15 704
Καθηγητής Ιωάννης Πολέμης Δευτέρα 12 - 14 705
Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου Δευτέρα 12 - 13 709
Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Τρίτη 12.30 - 13.30 και κατόπιν συνεννοήσεως

704
Αν. Καθηγήτρια Μαρίνα Λουκάκη Δευτέρα 10 - 12 704
Αν. Καθηγητής Διονύσιος Καλαμάκης Τετάρτη 12 - 14 708
Επ. Καθηγητής Κων/νος Παΐδας Δευτέρα 10.30 - 12, Παρασκευή κατόπιν συνεννοήσεως 705
ΕΔΙΠ Γεώργιος Πιτσινέλης καθημερινώς 704
     
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ    
Αν. Καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου Δευτέρα 10 - 12 705
Επ. Καθηγήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου Τετάρτη 12 - 14 704

Στην κορυφή