Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » konstantinos_paidas_gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΪΔΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Βυζαντινής Φιλολογίας

kpaidas[at]phil.uoa[dot]gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277728 (Κυψέλη 705)

 

 

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Βυζαντινή ρητορική
 • Βυζαντινή ιστοριογραφία και χρονογραφία
 • Πολιτική σκέψη των Βυζαντινών
 • Βυζαντινή Νομική Φιλολογία
 • Παλαιογραφία και εκδοτική των κειμένων

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1992-1996: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας.
 • 1997-2000: «Ανοικτό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο» Ν. Οικονομίδη-Σπ. Τρωιάνου, Ε.Ι.Ε./Ι.Β.Ε..
 • 1997-2002: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διδακτορική Διατριβή.
  ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Η θεματική των βυζαντινών «κατόπτρων ηγεμόνος» της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου (398-1085).

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2013-: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής.
 • 2009-2013: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας.
 • 2009: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80 (βαθμ. Επίκουρου Καθηγητού).
 • 2008: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80 (βαθμ. Λέκτορα).
 • 2007-2008: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Φιλολογίας, διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80 (βαθμ. Λέκτορα).
 • 2005-2008: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80 (βαθμ. Λέκτορα).

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ

 • Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ «ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΗΓΕΜΟΝΟΣ» ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (398-1085). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, Αθήνα 2005, σελ. 327, ISBN 960-333-437-5
 • ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ «ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΗΓΕΜΟΝΟΣ» ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1254-1403). ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ, Αθήνα 2006, σελ. 196, ISBN 960-333-447-2
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ. ΛΟΓΙΑ ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ, Αθήνα 2006, σελ. 246, ISBN 960-333-475-8
 • ΔΥΟ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΛΕΟΝΤΑ ΣΤ΄ ΤΟΝ ΣΟΦΟ, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας, 5], Αθήνα 2009, σελ. 290, ISBN 978-960-6736-11-7
 • ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ. ΕΠΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ Α΄, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας, 6], Αθήνα 2011, σελ. 437, ISBN 978-960-6736-14-8
 • ΟΙ ΚΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ Α΄, [Βυζαντινή Φιλοσοφία και Θεολογία, 1], Αθήνα 2013, σελ. 361, ISBN 978-960-333-768-3
 • SERTA BYZANTINA. ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ, Αθήνα 2014, σελ. 307, ISBN 978-960-333-845-1
 • SF. CALIST I, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, OMILII LA SCHIMBAREA LA FAŢĂ, ÎMPOTRIVA LUI GREGORAS, [Viața în Hristos, Pagini de Filocalie, 6], trad. din greaca veche de Laura Enache, studiu introductiv de Constantin Paidas, ed. îngr. de pr. Dragoş Bahrim, Editura Doxologia, Iași, 2017, σελ. 192, ISBN: 978-606-666-657-2
 • ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ, ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΩΝ. ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ Α΄, Αθήνα 2017, σελ. 290, ISBN 978-960-612-063-3


ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

 • «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΩΝΑΡΑ», Βυζαντινά 23 (2002-2003), σσ. 125-142.
 • «ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΑΙΔΕΣΙΜΟΝ ΦΟΝΙΩΣ ΕΙΣΕΛΑΥΝΟΥΣΙΝ ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΑ», Σύμμεικτα 16 (2003-2004), σσ. 47-62.
 • «Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», Εκπαίδευση και Επιστήμη  2 (2005), σσ. 118-130.
 • «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1254-1403)», Βυζαντιακά 24 (2004), σσ. 330-349.
 • «Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ: ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», Βυζαντινά 25  (2005), σσ. 233-277.
 • «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», Βυζαντινά 26 (2006), σσ. 63-77.
 • «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ», Βυζαντιακά 26 (2007), σσ. 175-189.
 • «ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», Παρνασσός  49 (2007), σσ. 181-196.
 • “REMARKS ON THE PREFACE OFΕΠΙΤΟΜΗ ΛΟΓΙΚΗΣ BY NIKEPHOROS BLEMMYDES”, Βυζαντινά 27 (2007), σσ. 47-49.
 • “ISSUES OF SOCIAL GENDER IN NIKEPHOROS BRYENNIOS’S ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ”, Byzantinische Zeitschrift 101/2 (2008), σσ. 737-749.
 • "EDITIO PRINCEPS OF AN UNEDITED DOGMATIC DISCOURSE AGAINST THE BARLAAMITES BY THE PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE KALLISTOS I", Byzantinische Zeitschrift 105/1 (2012), σσ. 117-130.
 • "ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ Α΄", στον τόμο: Βασιλική Λεονταρίτου-Καλλιόπη Μπουρδάρα-Ελευθερία Παπαγιάννη (επιμ.), ΑΝΤΙΚΗΝΣΩΡ. Τιμητικός τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου, Αθήνα 2013, σσ. 1247-1262.
 • "AN UNEDITED DISCOURSE ON THE IGNORANCE OF THE HOLY SCRIPTURES BY THE PATRIARCH KALLISTOS I", in vol.: St. Efthymiadis - P. Odorico - I. Polemis (eds.), Pour une poétique de Byzance. Hommage à Vassilis Katsaros, [Dossiers byzantins, 16], EHESS, Paris 2015, σσ. 177-186.
 • "AN UNEDITED ANTIRRHETIC DISCOURSE BY THE PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE KALLISTOS I", Byzantinische Zeitschrift 108/2 (2015), σσ. 797-807.
 • "SECULAR LIFE'S BEHAVIOURS AND DEBAUCHERY AMONG NUNS. AN UNEDITED HOMILY BY THE PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE KALLISTOS I.", Zbornik radova Vizantološkog instituta 52 (2015), σσ. 343-357.
 • "ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ", Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016), σσ. 211-245.
 • "AN UΝEDITED DISCOURSE ON THE FOUR CARDINAL VIRTUES AND ON THE MONASTIC INSTITUTION BY KALLISTOS I, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE", Byzantion 86 (2016), σσ. 337-347.
 • "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ", Βυζαντιακά 33 (2016), σσ. 89-109.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

 • «ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΟ ΤΟΥ ΜΠΕΡΓΑΔΗ», Ελληνικά 49 (1999), σσ. 277-288.
 • «ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΠΕΝΘΟΣ-ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΗΣΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ», Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής 7 (2000), σσ. 157-167.
 • «Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡΙΚΟΥ ΟΘΕΛΟΥ  ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ», Νέα Εστία 1739 (Νοέμβριος 2001), σσ. 749-761.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 • ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ηρόδοτος, Αθήνα 2003. Βιβλιοκρισία, Ελληνικά 55 (2005), σσ. 327-334.
 • ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ – Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ζ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ, «Παράδοση και ανανέωση στο Βυζάντιο», (Κομοτηνή 20-23 Σεπτεμβρίου 2007), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Κομοτηνή 2011, σσ. 456 (ISBN 978-960-99486-4-7). Βιβλιοκρισία, Βυζαντινά Σύμμεικτα 21 (2011), σσ. 383-396.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Ελληνική Επιτροπή της Association Internationale des Etudes Byzantines
 • Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία
 • Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • «Κείμενο και ερμηνεία—Ανάλυση και επεξεργασία χειρόγραφων, έντυπων και ψηφιακών γλωσσικών πόρων», Κ.Α. 11118.