Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » ioannis_polemis_gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

jpolemis[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277890 (Κυψέλη 705)

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε μαθητής του Α. Κομίνη και του Κ. Μανάφη. Εξεπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα τον βίο και το έργο του Θεοφάνη Νικαίας και ασχολείται με θέματα μέσης και ύστερης Βυζαντινής γραμματείας.

Ἐπιλογὴ μονογραφιῶν:

1. Theophanes of Nicaea: His Life and Works, (Österreichische Akademie der

Wissenschaften, Wiener Byzantinistische Studien Band XX), Wien 1996

2. Theodori Dexii, Opera Omnia (Corpus Christianorum, Series Graeca 55),

Leuven University Press 2003

3. Theologica varia inedita saeculi XIV (Corpus Christianorum, Series

Graeca 76), Turnhout, Brepols Publishers 2012

4. Theodori Metochitae, Carmina (Corpus Christianorum, Series Graeca 83),

Turnhout, Brepols Publishers 2015

5. Theodore Metochites, Poems. Introduction, translation and notes (Corpus

Christianorum in Translation 26), Turnhout, Brepols Publishers 2017

6. (Μὲ τὸν A. Kaldellis), Psellos and the Patriarchs, Letters and Funeral

Orations for Keroullarios, Leichoudes and Xiphilinos, University of Notre

Dame Press, Indiana 2015

7. Θεοφάνους Νικαίας, Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀιδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα

καὶ ἀνατροπὴ ταύτης. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση (Corpus Philosophorum

Medii Aevi Χ), Ἀθήνα, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 2000

8. Michael Psellus, Orationes Funebres, vol. I (Bibliotheca Scriptorum

Graecorum et Romanorum Teubneriana), Berlin/Boston, De Gruyter 2014

Πατήστε εδώ για το πλήρες υπόμνημα.