Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » georgios_thanopoulos_gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας

gthanop[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277727, 210-7277777, fax:2107277778
(Γραφείο 705, 7ος όροφος)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ο Προφορικός και γραπτός χαρακτήρας της λαϊκής λογοτεχνίας και παράδοσης
 • Η Ποιητική και τα κοινωνικά συμφραζόμενα του Δημοτικού Τραγουδιού
 • Η Ποιητική σχέση του «Διγενή Ακρίτα» Escorial με τα ηρωικά τραγούδια( Ακριτικά)
 • Η σύγχρονη λαϊκή ποίηση (έντυπη και ηλεκτρονική)
 • Ο Λαϊκός πολιτισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία
 • Η συνάντηση παράδοσης και νεωτερικότητας (κυρίως σε υπερρεαλιστές ποιητές)

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1966-1971: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πτυχίο  Ελληνικής Φιλολογίας (Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών σπουδών)
 • 1988: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό στη Λαογραφία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1973-1996: Καθηγητής Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • 1996-1999: Απόσπαση στο ΕΚΠΑ, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό τμήμα της Λαογραφίας.
 • 2000-2007: Καθηγητής , Διευθυντής Λυκείου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • 2007 -2012: ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας , Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (Λέκτορας Λαογραφίας)
 • 2012 -: ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας , Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας)

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Το Τραγούδι « του Αρμούρη». Χειρόγραφη και προφορική παράδοση, Αθήνα 1990, εκδ.Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου, αριθμ.76. (Διδακτορική Διατριβή).
 •  Ο «Διγενής Ακρίτης» Escorial και το ηρωικό τραγούδι «του υιού του Ανδρονίκου». Τα κοινά τυπικά μορφολογικά στοιχεία της ποιητικής τους, Αθήνα 1993.
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι. Ο νεότερος λαϊκός βίος, τόμος Α, Πάτρα 2002, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Συλλογικό έργο).
 • «Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη». Αθήνα 2000, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη σειρά «Τεχνολογικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια», (Συλλογικό έργο)
 • Ο Νίκος Γκάτσος και η Ελληνική Λαϊκή Παράδοση. Ερμηνευτική Μελέτη. Αθήνα 2008, εκδ.Graphopress.
 • «Δημοτικό Τραγούδι και Ερωτόκριτος. Η περίπτωση ενός Απεραθίτικου Δημοτικού Τραγουδιού», Πρακτικά του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Φιλώτι, 3-6 Σεπτεμβρίου 1992), Αθήνα 1994, σελ. 1005 - 1012
 • «Τοπωνύμια προερχόμενα από τη λέξη Σαρακηνός στα νησιά του Αιγαίου», περιοδικό ΟΝΟΜΑΤΑ, Πρακτικά Α' Πανελληνίου Ονοματολογικού Συνεδρίου (Λήμνος 27-29 Σεπτεμβρίου), με θέμα «Τα τοπωνύμια των νήσων του Αιγαίου», Αθήνα 1994, σελ. 143-148.
 • «Το έθιμο του Κλήδονα στην ποιητική «Αμοργό», του Ν. Γκάτσου», Λαογραφία, τόμος  37 (1993-1994), σελ. 117-121.
 • «Κριτικές παρατηρήσεις στον «Διγενή Ακρίτη» του Escorial», περιοδικό ΔΙΠΤΥΧΑ, Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, 1994-1995, τόμ. ΣΤ', Μνήμη Bruno Lavagnini, σελ. 121-135.
 • «Ποιητικά σημεία κοινά στο «Διγενή Ακρίτη» του Escorial και στο Τραγούδι «του Θεοφύλακτου»», ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ, τομ.39, 1997, σελ.97-119.
 • «Ελληνικά τοπωνύμια της Μ. Ασίας στις παραλλαγές του Ακριτικού Έπους», Πρακτικά Β' Πανελληνίου Ονοματολογικού Συνεδρίου (Καστελόριζο, Σεπτέμβριος 1996), με θέμα «Τοπωνύμια Ελληνικά σε περιοχές έξω του ελληνικού χώρου».
 • «Ποιητικά σημεία κοινά στο «Διγενή Ακρίτη». Escorial και σε ποντιακά δημοτικά  τραγούδια». Πρακτικά συνεδρίου Μικρασιατικής Λαογραφίας 1996. (Εκδίδει η Ένωσις Σμυρναίων), «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. 20ος, Αθήνα 1997.
 • «Μια «συνειδητή» παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού «του Διάκου» στην «Αμοργό» του Ν. Γκάτσου». Λαογραφία τόμ. 38, 1995-1996, σέλ. 129-132.
 • «Η ανάγκη διάσωσης, έρευνας και μελέτης του λαϊκού πολιτισμού της Ηραίας». Πρακτικά Α' Ηραιάτικου Συνεδρίου, 19-8-95, Πυρρή Αρκαδίας, σελ. 97-103.
 • «Άθλων επιβολή σε μνηστήρες στη Νάξο. Οι προομηρικές ρίζες μιας πανελλήνιας παράδοσης». Πρακτικά Β' Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Χαλκί 4-7 Σεπτεμβρίου 1997.
 • «Γαμήλια τραγούδια των Κυθήρων. Σύνδεση με την εθιμική διαδικασία και τα κοινωνικά δεδομένα». Α' Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα 20-24 Σεπτέμβριος  2000. Πρακτικά Συνεδρίου, τόμ. Β', σελ. 277-297.
 • «Τροφές και είδη διατροφής σε καρπαθιακά έθιμα». Β' Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας. Κάρπαθος 26-29 Σεπτεμβρίου 2001. Πρακτικά Συνεδρίου, σέλ. 269-293.
 •  «Τεχνοτροπικά στοιχεία στην έντυπη λαϊκή ποίηση της Καρπάθου» στο: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Κάρπαθος και Λαογραφία, Γ' Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας, Κάρπαθος 21 - 26 Μαρτίου 2006, Πρακτικά, Αθήνα 2008, σελ. 581 -596.
 • «Τα στιχουργήματα του Νάξιου Λαϊκού ποιητή Κοτζαλά», στο: Αγαθοεργίη, τιμητικός τόμος για τον επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο, διαπρεπή λόγιο της διασποράς, Αθήνα 2008, εκδ. Συλλόγου Δαμαριών Νάξου, σελ. 335 - 363.