Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » dionysios_kalamakis_gr

Διονύσιος Χ. Καλαμάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

dkalam[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277707 (Κυψέλη 708)

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Πρωτοβυζαντινή περίοδος - Πατρολογία
 • Ελληνική Λεξικογραφία - Βυζαντινά Λεξικά
 • Παλαιογραφία - Εκδοτική
 • Μεταρωμανικά Κοντάκια

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1978-1983: Πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1983-1986: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Louvain Βελγίου (Licence en philology et histoire orientales. Monde byzantin)
 • 1987: Διδ. Διατριβή: Λεξικά των επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της Πατερικής Λεξικογραφίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας. Επιβλέπων Καθ. Κ.Α. Μανάφης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2012: Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • 1997 - 2012: Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής
 • 1993 - 1997: Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτωρ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Λεξικά των Επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας, Αθήναι 1992
 • Ανθολόγιον εκ των έργων Αυγουστίνου Ιππώνος εξελληνισθέν υπό Δημητρίου του Κυδώνη, Αθήναι 1996

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Έκδοση μεταρωμανικών κοντακίων
 • Συνέχιση της εκδόσεως των Βυζαντινών Ετυμολογικών Λεξικών (Lasserre - Livadaras)

ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΡΓΟ

 • 1989-2010: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Παρνασσός», Επιμελητής Δημοσιευμάτων και Αρχείων, Ειδικός Γραμματεύς, Γενικός Γραμματεύς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός