Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » antonios_panagiotou_gr

Αντώνιος Παναγιώτου

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

anpanagio@phil.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277701 (Κυψέλη 709)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Βυζαντινή Ποίηση
 • Παλαιολόγειοι χρόνοι
 • Θεολογικά κείμενα
 • Ιστορικά κείμενα, με ενδιαφέροντα και στους αιώνες 10ο και 11ο
 • Παλαιογραφία
 • Μεταβυζαντινή Φιλολογία

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1976-1982: Πτυχίο Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1981-1982: Πανεπιστήμιο Βιέννης
 • 1991-1992: Λονδίνο
 • Διδ. Διατριβή: Νικήτας Μυρσινιώτης είτα Μητροπολίτης Ρόδου Νείλος

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1982 - 2014: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
 • 2010 - 2014: Διδασκαλία στη Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
 • 2012 - 2014: Διδασκαλία στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήματα ΦΠΨ, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Σλαβικών Σπουδών

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α΄ . ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.Ο υμνογράφος του αγίου Νικολάου, Ιωάννης Μαυρόπους, Αθήνα 2010

2. Ανάλεκτα Παλαιολογείου γραμματείας, Θεσσαλονίκη 2004

3. Νικήτας Μυρσινιώτης είτα Μητροπολίτης Ρόδου Νείλος 1996

Β΄. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

1. Ανέκδοτη ακολουθία στον άγιο Ιωάννη τον εν Σέρραις, ΕΕΒΣ 47 (1987), 423-445.

2. Νείλου μητροπολίτου Ροδίου «ηθοποιΐα» ως εκ προσώπου της Θεομήτορος, Αθηνά 81(1990-1992), 443-454.

3. Δύο ανέκδοτοι κανόνες στην Θεοτόκο του ιερού Φωτίου ΕΕΦΣΠΑ 37 (2005-2006)

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EΛKE 70/3/11118: «Εξέταση ανέκδοτου υλικού χειρογράφων Μηναίων της Μόσχας»