Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ  ΚΑΡΠΑΘΟ

Το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει έδρα την Κάρπαθο, με τη συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Καρπάθου, οργανώνει τον Τέταρτο Κύκλο Μεταπτυχιακών Σεμιναριακών Πανεπιστημιακών Μαθημάτων Λαογραφίας στην Κάρπαθο από 5 έως 12 Νοεμβρίου 2017. 
 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

Κάρπαθος,  7-14 Νοεμβρίου 2016


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο Τρίτος Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Λαογραφίας από το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Κάρπαθο. Το ταξίδι στο νησί, διάρκειας μιας εβδομάδας, πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως και τις 14 Νοεμβρίου 2016. Ο Τρίτος Κύκλος περιελάμβανε μαθήματα, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε ορισμένα από τα χωριά του νησιού, επιτόπια έρευνα και μύηση των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών σε τοπικά εδέσματα, ήθη και έθιμα

Περισσότερα....


 
 


 

 

 

Ίδρυση

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και ο Δήμος Καρπάθου συνεργάστηκαν για την ίδρυση Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού, το οποίο θα έχει έδρα την Κάρπαθο του νομού Δωδεκανήσου. Κι αυτό γιατί η Κάρπαθος έχει να επιδείξει ιδιαιτέρως σημαντικό, κατά την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, λαογραφικό και εν γένει πολιτιστικό πλούτο.

Η Κάρπαθος επίσης απολαύει σημαντικής ιστορικής προσφοράς στην Ελλάδα ιδίως με το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα των κατοίκων της εναντίον της πολύχρονης Ιταλικής Κατοχής, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την ελευθερία της οκτώ μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

Η ίδρυση του Ινστιτούτου εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (πρυτανεία Θεοδοσίου Ν. Πελεγρίνη), αφού προηγήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:

 1. Ο καθηγητής και διευθυντής του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης έκανε σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (διευθυντής ο καθηγητής Ιωάννης Πολέμης), η οποία αποφάσισε ομόφωνα, μετά από διεξοδική συζήτηση στη συνεδρία της 8ης Απριλίου 2012, να καταθέσει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας (πρόεδρος η καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου) θετική πρόταση για την ίδρυση του Ινστιτούτου.
 2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στη συνεδρία της 22ας Ιουνίου 2012, με βάση την πρόταση και τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου, που κατατέθηκε από τον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, απεφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου την ίδρυση Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού στην Κάρπαθο.
 3. Ανάλογες αποφάσεις προηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (πρόεδρος ο ομότιμος καθηγητής Μιχαήλ Γ. Μερακλής, γενικός γραμματέας ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης) και το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου (δήμαρχος ο Μιχαήλ Φρ. Χανιώτης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Θ. Νισύριος).

Σκοποί του Ινστιτούτου είναι:

 • Η προαγωγή της βασικής θεωρητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας του λαϊκού πολιτισμού στον Ελληνικό χώρο και με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου,
 • Η διάδοση της γνώσης του λαϊκού πολιτισμού σε κάθε ενδιαφερόμενο, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρπάθου και ιδίως στους φοιτητές Φιλολογίας και των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων Πανεπιστημίων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κατάρτιση των λειτουργών της Εκπαίδευσης σε θέματα λαϊκού πολιτισμού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι εξής δραστηριότητες:

 • 1) Οργάνωση σεμιναριακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων.
 • 2) Επιτόπιες έρευνες και επισκέψεις σε Δήμους, πόλεις και χωριά κατά κύριο λόγο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου για τη συγκέντρωση, ανάδειξη και επεξεργασία πρωτογενούς λαογραφικού υλικού.
 • 3) Προσκλήσεις ειδικών ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
 • 4) Συνεργασία με Ελληνικά ή ξένα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • 5) Έκδοση σχετικών δημοσιευμάτων.
 • 6) Διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων.
 • 7) Επικουρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών με θέματα από τον λαϊκό πολιτισμό.
 • 8) Τήρηση Αρχείου Προφορικής Παράδοσης και άλλα.

Η Διοίκηση του Ινστιτούτου ανατέθηκε, με βάση το Σύμφωνο Συνεργασίας των τριών φορέων, σε Πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ως Πρόεδρο, τον καθηγητή Λαογραφίας Μανόλη Γ. Βαρβούνη και τον αναπληρωτή καθηγητή Λαογραφίας Μανόλη Γ. Σέργη (εκ μέρους της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας), τη λέκτορα Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας Βασιλική Χρυσανθοπούλου και τον εκάστοτε Δήμαρχο Καρπάθου, που τώρα είναι ο Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος. Καθήκοντα διευθυντή ανατέθηκαν στον καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας Μηνά Αλ. Αλεξιάδη.

Η επίσημη αναγγελία της ίδρυσης του Ινστιτούτου έγινε σε Ειδική Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, στις 9 Αυγούστου 2013, με την παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου, των Τοπικών Αρχών του νησιού, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητών Πανεπιστημίου και πολλών Καρπαθίων.

Ήδη το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου έχει πραγματοποιήσει ορισμένες σημαντικές επιστημονικές δραστηριότητες, για τις οποίες θα γίνει λόγος στον πρώτο Απολογισμό του.

Μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα Λαογραφίας στην Κάρπαθο

Τώρα το Ινστιτούτο οργανώνει τα πρώτα μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα Λαογραφίας στην Κάρπαθο από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2014. Τα μαθήματα αυτά θα γίνουν στην πρωτεύουσα του Δήμου Καρπάθου Πηγάδια και στις Δημοτικές Κοινότητες Απερίου, Μενετών και Ολύμπου, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν Παραρτήματα του Ινστιτούτου. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα οργανώνονται με τη συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπάθου (πρόεδρος Γιώργος Βασιλαράκης) και του τοπικού Συλλόγου του Ινστιτούτου (εκπρόσωποι Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων και Ηλίας Εμμ. Βασιλαράς).

Τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαφερόμενος (από την Κάρπαθο ή την υπόλοιπη Ελλάδα). Θα διδάξουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Λαογραφίας Μηνάς Αλ. ΑλεξιάδηςΜανόλης Γ. ΒαρβούνηςΜανόλης Γ. ΣέργηςΑριστείδης Ν. ΔουλαβέραςΜαρία Γκασούκα, Γεώργιος Ι. Θανόπουλος, η εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Μαχά-Μπιζούμη και η διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη Μανωλοπούλου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 6946201402 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση malex@phil.uoa.gr.

 

 

 

Τρίτος Κύκλος Μεταπτυχιακών Σεμιναριακών Πανεπιστημιακών Μαθημάτων Λαογραφίας στην Κάρπαθο
7 έως 14 Νοεμβρίου 2016. 

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΑÏΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (8 – 12 ΜΑÏΟΥ 2013)


2ο Σεμινάριο Μεθοδολογίας, Συλλογής και Μελέτης Πρωτογενούς Λαογραφικού Υλικού στην Κάρπαθο
4 Μαρτίου 2016


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡΠΑΘΟ
13 Νοεμβρίου 2015


ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

19  ̶  26 Απριλίου 2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 
19 έως 26 Απριλίου 2015 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ,  9  ̶  16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας 

Κάρπαθος, 8 - 12 Μαΐου 2013

 

 

Εικόνες Καρπάθου