Αρχική » Τμήμα » Μέλη του Τμήματος » Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
ΟνοματεπώνυμοΤομέαςΤηλέφωνοΓραφ.Όροφ.e-mail
Γιάνναρης Θανάσης
ΕΔΙΠ
Τομέας Γλωσσολογίας 210 727 7858 830  8ος  agiannar@phil.uoa.gr 
Δημοπούλου Μαρία
ΕΤΕΠ
Γραμματέας Τομέα Γλωσσολογίας 210 727 7836 608 6ος mardim@phil.uoa.gr
Ζούπα-Μπόκα Ζωή
ΕΤΕΠ
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο
210 727 7778 734 7ος zzoupa@uoa.gr
Ιντζίδης Βαγγέλης
ΕΔΙΠ
Τομέας Γλωσσολογίας 210 727 7513 830  8ος  intzidev@phil.uoa.gr
Κοντοσταυλάκη Αθηνά
ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Φωνητικής & Υπολογιστικής Γλωσσολογίας 210 727 7668 623 6ος akonto@phil.uoa.gr
Κυρίτση Ευαγγελία
ΕΔΙΠ
Τομέας Γλωσσολογίας 210 727 7853 601 6ος  
Μαγουλάς Γεράσιμος
ΕΤΕΠ
Γραμματέας Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 727 7621 605 6ος geramag@phil.uoa.gr
Μέντη Θεοδώρα
ΕΔΙΠ
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 727 7629 604 6ος tmenti@phil.uoa.gr
Μεσσής Χαράλαμπος
ΕΔΙΠ
Τομ. Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας 210 727 7733 704 7ος charmess@phil.uoa.gr
Νικολοπούλου Μαρία
ΕΔΙΠ
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 727 7629 604 6ος mnikolopoulo@phil.uoa.gr
Παπαδημητρόπουλος Λουκάς
ΕΔΙΠ, Κλασικής Φιλολογίας
Τομέας Κλασικής Φιλολογίας 210 727 7651 603 6ος lpapadim@phil.uoa.gr
Παπαδοπούλου Θεοδώρα Τομ. Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας 210 727 7869 704 7ος theodpap@phil.uoa.gr
Παπαδοπούλου Κυριακή
ΕΤΕΠ
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 727 7773 605 6ος kpapadop@phil.uoa.gr
Πιτσινέλης Γεώργιος
ΕΔΙΠ
Τομ. Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας 210 727 7735 704 7oς gpitsin@phil.uoa.gr

Σιόντη Μαριέττα
ΕΔΙΠ

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας   611 6ος msiodi@phil.uoa.gr

Τσιτσιανοπούλου Ελένη 
ΕΔΙΠ

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας 210 727 7608 603 6ος nninoy@phil.uoa.gr

 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοe-mail

Παπαδοπούλου Κυριακή
ΕΤΕΠ

210 727 7736 kpapadop@phil.uoa.gr
Σιαπέρας Λάμπρος
ΕΤΕΠ
210 727 7859 lasiap@uoa.gr
Φραντζή Αργυρώ
ΕΤΕΠ
210 727 7790 afrantzi@uoa.gr