Αρχική » Τμήμα » Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας

Γραμματέας

Μελαχροινή Καλλινίκου, τηλ. 210 7277 960, e-mail: mkallinikou@phil.uoa.gr

Διοικητικοί υπάλληλοι

Νεκταρία Καραβάνα, (Προπτυχιακό) τηλ. 210 7277 545, e-mail: nkaravana@uoa.gr

Εύδοξος, Κατατακτήριες εξετάσεις, Φοιτητικό-Στεγαστικό επίδομα, ΕΛΣΤΑΤ, εγγραφές πρωτοετών.

Παναγιώτα Μποϊντά, (Mεταπτυχιακά-Διδακτορικά) τηλ. 210 7277 386, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr

 Υποστήριξη μεταπτυχιακού προγράμματος 'ΚΟΡΑΗΣ' Νεοελληνικής Φιλολογίας, (εγγραφές, χορήγηση πιστοποιητικών μεταπτυχιακών φοιτητών, ορκωμοσία διπλωματούχων). Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών ERASΜUS. Γνησιότητες πτυχίων διπλωματούχων  και διδακτόρων μέσω ΚΕΠ. Διδακτορικά θέματα: Αιτήσεις, εγγραφές, πιστοποιητικά, ορκωμοσίες, ΔΟΑΤΑΠ.  Ακαδημαϊκή ταυτότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Υποστήριξη ιστοσελίδας. Υποστήριξη παλαιού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'ΚΟΡΑΗΣ' (με τις έξι ειδικεύσεις). Παράρτημα διπλώματος μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ροδάνθη Ξεζωνάκη, (Προπτυχιακό) τηλ. 210 7277 952, e-mail: rodia@phil.uoa.gr  

Φοιτητικά θέματα: Εγγραφές πρωτοετών, Μετεγγραφές. Έλεγχος και πιστοποίηση γνησιοτήτων. Αιτήματα προπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος μέσω ΚΕΠ. Πιστοποιητικά αποφοίτων με τα έτη, (Τμήμα Φιλολογικό - Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών). Διαδικασία για την ολοκλήρωση εκτύπωσης και πρωτοκόλλησης περγαμηνών, των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων.

Θεόδωρος Πλιάτσικας, (Προπτυχιακό) τηλ. 210 7277 311, e-mail: tpliat@phil.uoa.gr 

(Φοιτητικά θέματα:  Eπιλογή και αλλαγή κατεύθυνσης. Αναγνωρίσεις μαθημάτων και αναγνωρίσεις μαθημάτων ERASMUS. Εγγραφές φοιτητών ERASMUS Α' κύκλου σπουδών.  Αποφοιτήρια. Αναστολή Σπουδών. Ακαδημαϊκή ταυτότητα προπτυχιακών φοιτητών. Υπεύθυνος ΑΔΙΠ.)

Ηλιάνα Φώτου, (Προπτυχιακό) τηλ. 210 7277 738, e-mail: ifotou@phil.uoa.gr 

(Φοιτητικά θέματα: Βαθμολογίες, Δηλώσεις μαθημάτων, Βελτιώσεις βαθμών, Περατώσεις και Ορκωμοσίες πτυχιούχων, Πιστοποίηση των αποφοίτων, Βεβαιώσεις κατάταξης πτυχιούχων, Παράρτημα διπλώματος πτυχιούχων.)