Αρχική » Σίτιση

Δωρεάν σίτιση στους φοιτητές του ΕΚΠΑ 2016-2017

22  Σεπτεμβρίου 2016

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν,σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017