Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Συγγράμματα

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου (ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022)

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earino_2021-22.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών. Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εταιρείας ταχυμεταφοράς (https://eudoxus.gr/Announcements/1341) δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη διανομής συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22. Ως εκ τούτου, τα συγγράμματα για τα οποία οι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν ορίσει σημείο διανομής, δεν θα εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή από τους φοιτητές καθώς έχουν απενεργοποιηθεί.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Σχετικά με τα μηνύματα του Ευδόξου για αναντιστοιχίες συγγραμμάτων - Εύδοξος και δήλωση μαθημάτων στο my-studies - Οδηγίες για εκτύπωση δήλωσης από το my-studies

Όταν υπάρχει πρόβλημα με τον Εύδοξο και το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της δήλωσης μαθημάτων από τον φοιτητή/ την φοιτήτρια τότε πρέπει να γίνει να γίνει μια εκτύπωση ή screen shot με τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή/ της φοιτήτριας και τη δήλωση στο my-studies.

Η εμφάνιση της δήλωσης των μαθημάτων στο my-studies με τα στοιχεία του φοιτητή/της φοιτήτριας, που ζητά ο Εύδοξος, γίνεται ως εξής:

1. Εισαγωγή στο my-studies με τους προσωπικούς κωδικούς.

2. Άνοιγμα πρώτα του ιστορικού δηλώσεων και επιλογή του προηγούμενου εξαμήνου γιατί συνήθως ο Εύδοξος ζητά αυτό, δηλαδή τη δήλωση του προηγούμενου εξαμήνου σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή μη ορθής δήλωσης μαθημάτων. Έπειτα γίνεται σμίκρυνση του παραθύρου το οποίο μένει σε αναμονή στην οθόνη.

3. Άνοιγμα του "Προφίλ" --> "Γενικές Πληροφορίες"  επιλογή: "Προσωπικά στοιχεία".

Εμφανίζονται τα στοιχεία του φοιτητή/της φοιτήτριας ταυτόχρονα με τον πίνακα της δήλωσης των μαθημάτων. Ο Εύδοξος ζητά τη δήλωση με εμφανή τα στοιχεία του φοιτητή ώστε να γνωρίζει ποιος φοιτητής/φοιτήτρια και από ποιο Πανεπιστήμιο/Τμήμα, στέλνει τη δήλωσή του.

4. Αυτή η εικόνα αποθηκεύεται ή φωτογραφίζεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Εύξοδο.

Η Γραμματεία δεν εκτυπώνει βεβαιώσεις από το my-studies.