Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Συγγράμματα

Έναρξη δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.

Προσοχή!!!! Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να δηλώσουν ακριβώς τα ίδια μαθήματα στο my-studies που θα δηλώσουν στον Εύδοξο. Αν υπάρχουν αναντιστοιχίες ο Εύδοξος θα ζητήσει την επιστροφή των συγγραμμάτων.

Επισημαίνεται επίσης πως κατά την επιλογή των συγγραμμάτων θα πρέπει να επιλέγεται το μάθημα/σύγγραμμα που αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις που έχει επιλέξει ο φοιτητής/ η φοιτήτρια. Για παράδειγμα, αν ο φοιτητής έχει επιλέξει κατεύθυνση Γλωσσολογίας τότε θα επιλέξει το μάθημα ΓΦΛ01 και όχι κάποιο άλλο, δηλαδή ΚΦΛ01 ή ΜΦΛ01.

___________________________________________________________________________________________Από τη Γραμματεία

Σχετικά με τα μηνύματα του Ευδόξου για αναντιστοιχίες συγγραμμάτων - Εύδοξος και δήλωση μαθημάτων στο my-studies - Οδηγίες για εκτύπωση δήλωσης από το my-studies

Όταν υπάρχει πρόβλημα με τον Εύδοξο και το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της δήλωσης μαθημάτων από τον φοιτητή/ την φοιτήτρια τότε πρέπει να γίνει να γίνει μια εκτύπωση ή screen shot με τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή/ της φοιτήτριας και τη δήλωση στο my-studies.

Η εμφάνιση της δήλωσης των μαθημάτων στο my-studies με τα στοιχεία του φοιτητή/της φοιτήτριας, που ζητά ο Εύδοξος, γίνεται ως εξής:

1. Εισαγωγή στο my-studies με τους προσωπικούς κωδικούς.

2. Άνοιγμα πρώτα του ιστορικού δηλώσεων και επιλογή του προηγούμενου εξαμήνου γιατί συνήθως ο Εύδοξος ζητά αυτό, δηλαδή τη δήλωση του προηγούμενου εξαμήνου σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή μη ορθής δήλωσης μαθημάτων. Έπειτα γίνεται σμίκρυνση του παραθύρου το οποίο μένει σε αναμονή στην οθόνη.

3. Άνοιγμα του "Προφίλ" --> "Γενικές Πληροφορίες"  επιλογή: "Προσωπικά στοιχεία".

Εμφανίζονται τα στοιχεία του φοιτητή/της φοιτήτριας ταυτόχρονα με τον πίνακα της δήλωσης των μαθημάτων. Ο Εύδοξος ζητά τη δήλωση με εμφανή τα στοιχεία του φοιτητή ώστε να γνωρίζει ποιος φοιτητής/φοιτήτρια και από ποιο Πανεπιστήμιο/Τμήμα, στέλνει τη δήλωσή του.

4. Αυτή η εικόνα αποθηκεύεται ή φωτογραφίζεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Εύξοδο.

Η Γραμματεία δεν εκτυπώνει βεβαιώσεις από το my-studies.