Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Σίτιση φοιτητών

Διάδεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Έκδοση της ειδικής κάρτας σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020