Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΝΕΦ 2016-2017

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ05

Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ΜΦΑ06

Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Μακρυγιάννη

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΜΦL03
 
ή
ΜΙΙ01

Λατινική Φιλολογία-΄Επος
Ε. Καραμαλέγκου
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ03

Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ04

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. Ι
Τ. Λεντάρη

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ06

Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου  αι.
Γ. Ξούριας

4,5

ΓΛ

ΜΦΓ28

Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο 
Γ. Μαρκόπουλος

4,5Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ07

΄Ομηρος. [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
Ε. Μακρυγιάννη

4,5

ΛΦ

ΜΦL04

Λατινική Φιλολογία – Ρητορεία
Μ. Γκαράνη

4.0

ΒΦ

ή
ΛΑΟ

ΜΦΒ05  

ή
ΜΦΛ03

ή
ΜΦΛ04

Παλαιογραφία  
Κ. Παΐδας
ή
Συγκριτική Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου
ή
Κοινωνική Λαογραφία
Β. Χρυσανθοπούλου

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ05

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. ΙΙ
Γ. Ξούριας

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ07

Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. Ι
Δ. Αγγελάτος

4, 5

ΓΛ

ΜΦΓ27 

Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη
Β. Σπυρόπουλος 

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΜΙΑ02

ή
ΜΠΔ01

ή
ΜΦΣ84

Προϊστορική  Αρχαιολογία   
Α. Χασιακού

ή   
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς  
ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ09

Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ι. Κωνσταντάκος

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ06

Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών
Τ. Κόλιας

4.0

ΛΑΟ

ΜΦΛ05

Νεωτερική Λαογραφία
Μ. Αλεξιάδης

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ08

Συγκριτική Φιλολογία
Ζ. ΣΙαφλέκης

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ09

Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΙΣΤ

ΜΙΑ01

ή
ΜΙΙ02

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Π. Βαλαβάνης - Ε. Πέππα
ή
Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
Σ. Ανεζίρη

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ85

Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4.0

ΨΥΧ

MΨΧ03

Εξελικτική Ψυχολογία
Σ. Τάνταρος

3.0


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO -Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ12

Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Χ. Φάκας

4.0

ΛΦ

ΜΦL07

Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ07

Υμνογραφία
Ι. Πολέμης

4.0

ΝΦ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΨΥΧ

 

 

ή

ΑΕΦ

ΜΦΝ10 
 
ή
ΜΠΔ72
 
ή
ΜΨΧ09

ή
ΜΨΧ22


ή

ΜΙΙ89

Νεοελληνική Λογοτεχ. 19ου αι. ΙΙ  
Ά. Χρυσογέλου - Κατσή
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου  
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης
Χρ. Χατζηχρήστου
ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Μ. Λουμάκου

ή

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

Σ. Ανεζίρη

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ11

Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. ΙΙI
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ΜΙΑ14

Βυζαντινή Αρχαιολογία
Γ. Πάλλης

3.0

ΙΣΤ

ΜII03

Βυζαντινή Ιστορία
Σ. Μεργιαλή

4.0

ΦΛΣ

ΜΦΣ86

Μεσαιωνική Φιλοσοφία
Γ. Στείρης

3.0

 


Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ   Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ16

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β.Λεντάκης

3.0

ΛΦ

ή
ΝΦ

ΜΦL06

ή
ΜΦΝ20

Λατινική Φιλολογία - Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1880-1930
Φ. Παππάς 

4.0

 

 

ΝΦ

ΜΦΝ17

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι V
Α. Χανή

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ08

Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
Μ. Λουκάκη

4.0

ΓΛ

ΜΦΓ17

Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
Δ. Γούτσος

4.0

ΙΣΤ

ΜΙΙ04

Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ71

Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Λογοτεχνίας
Ευ. Φρυδάκη

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ12

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. Ι
Χ. Ντουνιά

4.0

      


Η΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ08
 
ή
ΜΦΑ17

ή
ΜΦΑ19

Πλάτων [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Μπάζου
ή 
Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ν. Γεωργαντζόγλου
ή
Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης

3.0

ΒΦ

ΜΦΒ04 ή

ΜΦΒ09 ή

ΜΦΒ010 ή ΜΦΒ12

Σεμινάριο Βυζαντινής Φιλολογίας - (Επιλογή ενός θέματος)

Φιλολογία στο Βυζάντιο (ΜΦΒ04)  
Δ. Καλαμάκης 

ή Αγιολογία (ΜΦΒ09) (αναμένεται ο ορισμός διδάσκοντα)

ή Θεολογική Φιλοσοφική Γραμματεία (ΜΦΒ10)
Κ. Παΐδας

ή Κοσμική Ποίηση (ΜΦΒ12)

Μ. Λουκάκη

4.0

ΒΦ

ή
ΛΑΟ

ΜΦΒ11 

ή
ΜΦΛ06

Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄ 
Δ. Καλαμάκης
ή
Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ14

Σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας - (Επιλογή ενός θέματος)
Θ. Αγάθος
Ε. Γαραντούδης
Λ. Ιωακειμίδου
Π. Καρπούζου
Μ. Ρώτα
Ζ. Σιαφλέκης
Α. Τζούμα

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ15

ή
ΜΦΝ13

Νεοελληνική Λογοτεχνία  20ου  αι ΙΙΙ
Χ. Ντουνιά
ή
Νεοελληνική Λογοτενία 20ου  αι ΙΙ
Δε διδάσκεται το 2016-2017

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ16

ή
ΜΦΝ18

Νεοελληνική Φιλολογία 20ου αι. ΙV
Θ. Αγάθος
ή
Νεοελληνική Φιλολογία 20ου  αι.VΙ
Μ. Ρώτα

4.0

ΓΛ

ΜΦΓ20 

Κοινωνιογλωσσολογία 
Μ. Κακριδή

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ74

Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Μ. Φουντοπούλου

4.0