Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2017-2018

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO  Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ05

Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Γ. Κάρλα

4.5

ΑΕΦ

ΚΦΑ06

Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Μακρυγιάννη

4.5

ΛΦ

ΚΦL03 Λατινική Φιλολογία – Έπος
Ε. Καραμαλέγκου

4.5

ΒΦ

ΚΦΒ03

Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΚΦΝ04

ή
ΚΦΝ06 

Νεοελλ. Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. Ι
Τ. Λεντάρη
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου  αι.
Γ. Ξούριας

4.0

ΓΛ

ΚΦΓ28

Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία -Σημασιολογία  - Λεξιλόγιο 
Γ. Μαρκόπουλος (Φωνολογία-Μορφολογία)
Α. Μόζερ (Σημασιολογία - Λεξιλόγιο)

4.0

ΙΣΤ

ΚΙΙ01

Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

 


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄ 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ07 Όμηρος [Εισαγωγή στα Ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος
Ε. Μακρυγιάννη

4.5

ΑΕΦ

ΚΦΑ08 Πλάτων [Εισαγωγή στην προ Πλάτωνος ελληνική φιλοσοφία. Ερμηνεία κειμένων] 
Α. Μπάζου

4.5

ΛΦ

ΚΦL04 Λατινική Φιλολογία– Ρητορεία 
Σ. Γεωργακοπούλου

4.5

ΛΑΟ

ΚΦΛ02 


ή
 
ΚΦΛ04
Φιλολογική Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου
ή 
Κοινωνική Λαογραφία 
Β. Χρυσανθοπούλου

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ05 

ή
 
ΚΦΝ17
Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. ΙΙ 
Τ. Λεντάρη
ή 
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου  αι. V 
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΚΦΓ27

Δομή της Νέας Ελληνικής. Σύνταξη
Β. Σπυρόπουλος 

4.5

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΠΑΙΔ
 
ή
ΦΛΣ

ΚΙΑ02
  
ή
ΚΠΔ01
  
ή
ΚΦΣ84
Προϊστορική  Αρχαιολογία   
Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη
ή 
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς   
ή 
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος 

4.0

 


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας   Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ09 

Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
Μ. Γιόση

4.0

ΑΕΦ

ΦΦΑ03

Αττικοί ρήτορες 
Β. Λεντάκης

4.0

ΛΦ

ΚΦL05

Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
Α. Μιχαλόπουλος

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ08 

ή
 
ΚΦΝ09
Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου  
ή 
Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ΚΙΑ01

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Π. Βαλαβάνης - Ε. Πέππα

3.0

ΙΣΤ

ΚΙΙ02

Αρχαία Ιστορία Β΄(Ελληνιστική και Ρωμαϊκή) 
Σ. Ανεζίρη

4.0

ΠΑΙΔ

ΚΠΔ85

Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4.0

ΨΥΧ.

ΚΨΧ03

ή
ΚΨΧ10

Εξελικτική Ψυχολογία
Η. Μπεζεβέγκης

Σχολική Ψυχολογία
Χρ. Χατζηχρήστου

3.0


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄
 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ11

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα] 
Β. Βερτουδάκης, Μ. Γιόση, Α. Καρβούνη, Α. Κουμιώτου Ι & ΙΙ., Ι.Κωνσταντάκος, Α. Μπάζου, Γ. Κάρλα, Χ. Φάκας, Ρ. Χατζηλάμπρου Α. Φραντζή (Φροντιστηριακό)

4.0

ΑΕΦ

ΚΦΑ12

Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη] 
Ι. Κωνσταντάκος

4.0

ΑΕΦ

ΚΦΑ13 

ή
ΚΦΑ14 

Μεταγενέστερη γραμματεία  
Γ. Κάρλα
ή
Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία
Σ. Παπαϊωάννου

4.0

ΛΦ

ΚΦL07

Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΒΦ 
ή 
ΨΥΧ.

ΚΦΒ07  

ή
ΚΦΒ06

ή
ΚΨΧ09

ή
ΚΨΧ22

Υμνογραφία 
Α. Παναγιώτου   
ή
Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών 
Α. Παναγιώτου
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης 
Χρ. Χατζηχρήστου 
ή 
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Η. Μπεζεβέγκης

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ10

ή
ΚΦΝ07
Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. ΙΙ
Μ. Ρώτα
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. Ι
Δεν έχει ανατεθεί ακόμη

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΙΣΤ

ή
ΠΑΙΔ

ή 
ΑΕΦ
ΚΙΑ14  

ή 
ΚΙΙ03
     
ή
ΚΠΔ72

ή

ΚΙΙ89
Βυζαντινή Αρχαιολογία   
 Γ. Πάλλης

ή 
Βυζαντινή Ιστορία 
Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου
ή
Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική
Σ. Ανεζίρη

4.0

ΦΛΣ

ΚΦΣ85

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Ε .Μαραγγιανού (Α-Λ) 
Γ. Καλογεράκος(Μ-Ω)

2.0Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄
 

Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ15 Ελληνιστική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Χ. Φάκας

4.0

ΑΕΦ ΚΦΑ16 Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α.Παπαθωμάς

4.0

ΛΦ

ΚΦL06 Λατινική Φιλολογία –Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου

4.0

ΙΣΤ

ή
ΛΦ

ΚΙΙ04

ή 
ΚΦL10
Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης
ή
Σεμινάριο Λατινικής Φιλολογίας 
Σ. Γεωργακοπούλου, Δ. Μπενέτος, Μ.Γκαράνη  Α. Φραντζή (Φροντιστηριακό)

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ12

ή
ΚΦΝ13
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι Ι
Χ. Ντουνιά
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι ΙΙ
Θ. Αγάθος

3.0

ΒΦ

ΚΦΒ08 Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
Κ. Παΐδας

3.0

ΓΛ

ΚΦΓ08 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ν. Παντελίδης

4.0

ΠΑΙΔ

ΚΠΔ71 Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών
Μ. Φουντοπούλου

4.0

 

 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας   Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ17 Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
Μ. Γιόση

4.0

ΑΕΦ

ΚΦΑ19

Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης

4.0

ΑΕΦ

ή
ΛΑΟ

ΚΦΑ20 

ή
 
ΚΦΛ06
Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
Ε. Ζαμάρου 
ή 
Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου

4.0

ΛΦ

ΚΦL08 Λατινική Φιλολογία: Δράμα – Κωμωδία
Σ. Παπαϊωάννου

4.0

ΓΛ

ή 
ΛΦ
ΚΦΓ20

ή

ΚΦL20
Κοινωνιογλωσσολογία
Σ. Μπέλλα
ή
Λατινική ΠεζογραφίαΔ.
Μαντζίλα 

3.0

ΝΦ

ΚΦΝ15 

ή

ΚΦΝ16
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου  αι. ΙΙΙ 
Δεν έχει ανατεθεί ακόμη
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20 ου  αι. ΙV
Θ. Αγάθος

3.0

 

Ε.Ε * 
ή
ΚΦΑ 14
Ελεύθερη Επιλογή * 
ή
Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία
Σ. Παπαϊωάννου

4.0

ΠΑΙΔ

ΚΠΔ74 Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Ευ. Φρυδάκη

4.0


 

* Οι φοιτητές επιλέγουν είτε το Σεμινάριο ΑΕΦ (το αντικείμενο το σεμιναρίου ανανεώνεται κάθε χρόνο) είτε ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από έναν κατάλογο μαθημάτων τα οποία προέρχονται τόσο από το Τμήμα Φιλολογίας όσο και από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (ο κατάλογος αυτός επίσης ανανεώνεται σε ετήσια βάση). 

Κατάλογος μαθημάτων Ε.Ε. για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Τμήμα Φιλολογίας

ΓΦΛ06   Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών, Μ. Καπλάνογλου

ΜΦΒ07   Υμνογραφία, Ι. Πολέμης

ΜΦΒ05    Παλαιογραφία, Κ. Παϊδας

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

68Θ202  Το θέατρο της αρχαιότητας Β΄

68Θ206  Το θέατρο της αρχαιότητας Δ΄

68Θ210  Το θέατρο της αρχαιότητας ΣΤ΄

Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 

ΚΙΑ02   Προϊστορική Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία, Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη

ΚΙΑ14   Βυζαντινή Αρχαιολογία, Γ. Πάλλης 

ΚΙΙ03    Βυζαντινή Ιστορία, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη

ΚΙΙ04     Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι. (χειμερινό εξάµηνο)
Σπ. Πλουµίδης,

ΚΙΙ89    Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική, Σ. Ανεζίρη


Τμήμα ΦΠΨ

ΚΠΔ01   Παιδαγωγική  

ΚΦΣ84   Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΚΠΔ72   Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία


Τμήμα Ψυχολογίας

ΚΨΧ09 Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης

ΚΨΧ10 Σχολική Ψυχολογία

ΚΨΧ22  Εξελικτική ψυχοπαθολογία


  *Για τις περιγραφές των μαθημάτων συμβουλευτείτε τους ιστοτόπους και τους Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων