Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Κατεύθυνση Γλωσσολογίας 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 2016-2017

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO

  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας    

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ05

Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Αικ. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ06

Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Μακρυγιάννη

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΓΦL03
 
ή
ΓΙΙ01

Λατινική Φιλολογία- ΄Επος
Ε. Καραμαλέγκου
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ03

Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΓΦΝ04

ή
ΓΦΝ06

Νεοελλληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. Ι 
Τ. Λεντάρη
ή
Νεοελ. Λογοτεχνία 18ου  αι. ΙΙ
Δε διδάσκεται το 2016-2017

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ03

Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Σ. Βαρλοκώστα

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ04

Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Γ. Μαρκόπουλος

4,5


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄    

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ07

Όμηρος [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]

Ε. Μακρυγιάννη

4,5

ΛΦ

ΓΦL04

Λατινική Φιλολογία- Ρητορεία
Μ. Γκαράνη          

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ05

ή
ΓΦΝ17

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. ΙΙ
Δε διδάσκεται το 2016-2017
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι. V
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ05

Σύνταξη Α΄ (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Β. Σπυρόπουλος

4,5

ΓΛ

ΓΦΓ06

Σημασιολογία
Α. Μόζερ

4,5

ΓΛ

ΓΦΓ07

Πραγματολογία
Σ. Μπέλλα

4,5

ΛΑΟ
ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΓΦΛ02 


ή
ΓΦΛ04

ή
ΓΠ

ή
ΓΦΣ84

Έντεχνος λαϊκός λόγος: Παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές 
Μ. Καπλάνογλου 
ή
Κοινωνική Λαογραφία
Β. Χρυσανθοπούλου
ή
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς 
 
ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος 

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ09

Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ι. Κωνσταντάκος

4

ΛΦ

ΓΦL05

Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
Α. Μιχαλόπουλος

4

ΒΦ

ή
ΑΡΧΑΙΟ
 
ή
ΙΣΤ

ΓΦΒ07
 
ή
ΓΙΑ01

ή
ΓΙΙ02

Υμνογραφία
Δ. Καλαμάκης
ή
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Π. Βαλαβάνης - Ε. Πέππα
ή
Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
Σ. Ανεζίρη

3

ΓΛ

ΓΦΓ08

Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ν. Παντελίδης

4

ΓΛ

ΓΦΓ09

Ψυχογλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία
Σ. Βαρλοκώστα

4

ΓΛ

ΓΦΓ10

Στοιχεία επιστημονικής γραφής
Μ. Κακριδή (Α-Κ)
Σ. Κουτσουλέλου (Λ-Ω)

4

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ85

Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4

ΨΥΧ

ΓΨΧ03

Εξελικτική Ψυχολογία
Σ. Τάνταρος

3

 


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ11

ή
ΓΦΑ13

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα]

Β. Βερτουδάκης Μ. Γιόση  Ε. Ζαμάρου Γ. Α. Καρβούνη Α. Κουμιώτου Ι & ΙΙ. Κωνσταντάκος Α. Μπάζου Γ. Κάρλα Δ.Σταμάτης S. Costanza

 

 

 

ή
Μεταγενέστερη γραμματεία
Α.-Ν. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ


ή
ΠΑΙΔ

ή
ΨΥΧ

ΓΦΑ12


ή
ΓΠΔ72

 ή
ΓΨΧ09

ή
ΓΨΧ22

Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Χ. Φάκας
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης
Χρ. Χατζηχρήστου
ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Μ. Λουμάκου

4.0

ΛΦ

ΓΦL07

Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ09

Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΝΦ

ή
ΓΛ

ή
ΙΣΤ

ή
ΓΛ 

ΓΦΝ08

ή
ΓΦΓ15 

ή
Γ
II03

ή
ΓΦΓ19

Συγκριτική Φιλολογία
 Ζ. Σιαφλέκης
ή
Γνωστική Γλωσσολογία 
Ε. Παναρέτου
ή
Βυζαντινή Ιστορία
Κ. Νικολάου

Γλωσσική Μταβολή

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ11

Σύνταξη Β΄ 
Β. Σπυρόπουλος

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ13

Γλωσσική Κατάκτηση
Σ. Βαρλοκώστα

4.0

ΦΛΣ

ΓΦΣ85 

ή
ΓΦΣ86

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
 Ε .Μαραγγιανού (Α-Λ), Γ. Καλογεράκος (Μ-Ω)
ή
Μεσαιωνική Φιλοσοφία
Γ. Στείρης

2.0


 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ16

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης

4.0

ΛΦ

ή
ΓΛ

ή
ΙΣΤ

ΓΦL06

ή
ΓΦΓ18

ή
ΓΙΙ04

Λατινική Φιλολογία- Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου
ή
Κατάκτηση - διδασκαλία δεύτερης γλώσσας
Μ. Ιακώβου
ή
Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ08

Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
Μ. Λουκάκη

3.0

ΝΦ

ΓΦΝ07

Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. Ι
Αικ. Χανή

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ17


Κειμενογλωσσολογία -Ανάλυση λόγου,
Δ. Γούτσος

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ24

Ιστορία Γλωσσολογίας 
Σ. Κουτσουλέλου

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ71

Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Γλώσσας
Αθ. Μιχάλης

4.0

 

Ε.Ε*

 Ελεύθερη Επιλογή

3.0Η΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ19

Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β.Λεντάκης

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ17

ή
ΓΦΑ20

Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ν. Γεωργαντζόγλου
ή 
Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Ζαμάρου

4.0

ΛΦ

ή
ΒΦ

ΓΦL08 

ή
ΓΦΒ11

Λατινική Φιλολογία- Δράμα - Κωμωδία
Σ. Παπαϊωάννου
ή
 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
Δ. Καλαμάκης

3.0

ΝΦ

ή
ΛΑΟ

ΓΦΝ15

ή
ΓΦΛ06

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αι. ΙΙΙ
Α. Χανή
ή
Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ20

Κοινωνιογλωσσολογία
Μ. Κακριδή

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ21
ή
ΓΦΓ23

Πτυχιακή εργασία 
ή
Υφογλωσσολογία
Ε. Παναρέτου

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ74

Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Ευ. Φρυδάκη

4.0

 

 Ε.Ε.*

Ελεύθερη Επιλογή

3.0

*Οι φοιτητές του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου Γλωσσολογικού μπορούν να παρακολουθήσουν στα πλαίσια της ελεύθερης επιλογής (Ε.Ε.):

A) μαθήματα Γλωσσολογίας, τα οποία δεν επέλεξαν σε προηγούμενο εξάμηνο (π.χ. Γνωσιακή ή Υπολογιστική Γλωσσολογία)

Β) οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλολογίας ή άλλο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Για τον κατάλογο μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής στην Κατεύθυνση Γλωσσολογίας πατήστε ΕΔΩ