Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Β´εξάμηνο 2017-2018

 B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (Κοινό για όλους)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ05* Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία – Παπυρολογία – Παλαιογραφία – Κριτική κειμένου
Α. Παπαθωμάς (Α-Λ)
Ρ. Χατζηλάμπρου (Μ-Ω) 
4.0
ΑΕΦ ΦΦΑ04 Σοφοκλής [Εισαγωγή στη δραματική ποίηση και στην τραγωδία. Ερμηνεία κειμένων. Μετρική]
Β. Βερτουδάκης 
4.5
ΛΦ ΦΦL02 Λατινική Φιλολογία -Μεταφραστική θεωρία και πράξη
Δ. Μπενέτος
4.0
ΒΦ ΦΦΒ02 Εκλογή Βυζαντινών κειμένων
Α. Αντωνοπούλου (Α-Λ)
Ι. Πολέμης (Μ-Ω)
Γ. Πιτσινέλης – ΕΔΙΠ Πρακτική άσκηση (Α-Ω)
4.0
ΝΦ ΦΦΝ02 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι (αρχές - 1821) 
Γ. Ξούριας (Α-Ω)
4.5
ΝΦ ΦΦΝ03 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ (1821 – 20ος αι.)
Μ. Ρώτα (Α-Λ)
Θ. Αγάθος (Μ-Ω)
4.5
ΓΛ ΦΦΓ02 Ιστορική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία,  Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Ν. Παντελίδης
4.5

 

*Οι φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων των κατευθύνσεων ΜΝΕΦ και Γλωσσολογίας που ήδη έχουν περάσει το παλαιότερο μάθημα του 2ου εξαμήνου «Αττικοί ρήτορες» (ΦΦΑ03) δεν θα μπορούν να επιλέξουν το ΦΦΑ05 «Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία – Παπυρολογία – Παλαιογραφία – Κριτική κειμένου».