Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » A´εξάμηνο 2016-2017

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 (Κοινό για όλους)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ01 Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
Ν. Γεωργαντζόγλου (Α-Ι), (Κ-Μ)
Δ. Καραδήμας (Ν-Ω)
4.5
ΑΕΦ ΦΦΑ02 Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων]
Ρ. Χατζηλάμπρου (Α-Λ)
Ρ. Χατζηλάμπρου (Μ-Ω)
4.0
ΛΦ ΦΦL01 Εισαγωγή στη λατινική γλώσσα και Γραμματεία
Σ. Παπαϊωάννου (Α-Λ)
Α. Μιχαλόπουλος (Μ-Ω)
4.5
ΒΦ ΦΦΒ01 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Ι. Πολέμης (Α-Λ)
Α. Παναγιώτου (Μ-Ω)
Γ. Πιτσινέλης – ΕΔΙΠ Πρακτική άσκηση (Α-Ω)
4.5
ΛΑΟ ΦΦΛ01

Εισαγωγή στη Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου – Β. Χρυσανθοπούλου (συνδιδασκαλία)

4.5
ΝΦ ΦΦΝ01 Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δ. Αγγελάτος (Α-Λ) και (Μ-Ω)
4.0
ΓΛ ΦΦΓ01 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)
Σ. Μπέλλα (Α-Λ)
Δ. Γούτσος (Μ-Ω)
4.0