Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 » Β´εξάμηνο

 B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 (Κοινό για όλους)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ05* Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία – Παπυρολογία – Παλαιογραφία – Κριτική κειμένου
Α. Παπαθωμάς (Α-Λ)
Ρ. Χατζηλάμπρου (Μ-Ω) 
4.0
ΑΕΦ ΦΦΑ04

Σοφοκλής [Εισαγωγή στη δραματική ποίηση και στην τραγωδία. Ερμηνεία κειμένων. Μετρική]

Β. Λεντάκης (Α-Λ)
Β. Βερτουδάκης (Μ-Ω)

4.5
ΛΦ ΦΦL02

Λατινική Φιλολογία -Μεταφραστική θεωρία και πράξη
 Α. Μιχαλόπουλος (Α-Λ)                                                           Σ. Παπαϊωάννου (Μ-Ω)

4.0
ΒΦ ΦΦΒ02

Εκλογή Βυζαντινών κειμένων
Ι. Πολέμης (Α-Λ) - Θ. Αντωνοπούλου (Μ-Ω)

Ι. Πολέμης (Α-Λ) - Γ. Πιτσινέλης (Μ-Ω) Φροντιστήριο

4.0
ΝΦ ΦΦΝ04

Εποχές και συγγραφείς (12ος-18ος αι.) 
Στ. Κακλαμάνης

Προσοχή! Το ΦΦΝ04 αντικαθιστά το μάθημα με κωδικό ΦΦΝ02

4.5
ΝΦ ΦΦΝ05

Ρεύματα και συγγραφείς  (19ος- 20ός αι.)
Ε. Γαραντούδης

Προσοχή! Το ΦΦΝ05 αντικαθιστά το μάθημα με κωδικό ΦΦΝ03

4.5
ΓΛ ΦΦΓ02 Ιστορική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία,  Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Κ. Κακαρίκος
4.5

 

*Οι φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων των κατευθύνσεων ΜΝΕΦ και Γλωσσολογίας που ήδη έχουν περάσει το παλαιότερο μάθημα του 2ου εξαμήνου «Αττικοί ρήτορες» (ΦΦΑ03) δεν θα μπορούν να επιλέξουν το ΦΦΑ05 «Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία – Παπυρολογία – Παλαιογραφία – Κριτική κειμένου».