Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 » A´εξάμηνο

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 (Κοινό για όλους)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ01

Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
Ν. Καναβού  (Α-Ε)                                                                      Σ.Ματθαίος (Ζ-Λ)                                                                        Α. Σαρρή (Μ-Ω)

4.5
ΑΕΦ ΦΦΑ02 Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων]
Ρ. Χατζηλάμπρου (Α-Λ)
Α. Κορολή (Μ-Ω)
4.0
ΛΦ ΦΦL01 Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία                                Μ. Γκαράνη (Α-Λ)
Ρ.Δημοπούλου (Μ-Ω)
4.5
ΒΦ ΦΦΒ01

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Θ. Αντωνοπούλου (Α-Λ)
Ι. Πολέμης (Μ-Ω)

Ι. Πολέμης Φροντιστήριο (Μ-Ω)
Θ. Παπαδοπούλου Φροντιστήριο (Α-Λ)

4.5
ΛΑΟ ΦΦΛ01 Εισαγωγή στη Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου (Α-I) – Β. Χρυσανθοπούλου (K-Ξ) - Γ. Κούζας (Ο-Ω)
4.5
ΝΦ ΦΦΝ01

Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δ. Αγγελάτος 

4.0
ΓΛ ΦΦΓ01 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)
Ε. Παναρέτου (A-I)
Α. Μόζερ (Κ-Ξ)
Σ. Βαρλοκώστα  (O-Ω)
4.0