Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αποκλειστικά με τρίωρα μαθή­μα­τα, άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 για όλους τους /τις φοι­τητές/ριες, παλαιότερους/ες και νεοεισερχόμενους/ες του Τμήματος Φιλο­λο­γί­ας με τη δημιουργία ενός Ενδεικτικού Μεταβατικού Προγράμματος τριών ετών για τους/τις φοιτητές/ριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 βρίσκονταν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφαρμόζεται το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

  • Για τη σωστή εφαρμογή του Ενδεικτικού Μεταβατικού Προγράμματος και τις προϋποθέσεις  λήψης του πτυχίου συμβουλευτείτε την παρουσίαση PowerPoint στην οποία περιγράφεται το Πρόγραμμα καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στη μετάβαση.

Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023

Αναλυτικά τα μαθήματα που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

A´εξάμηνο

 

Β´εξάμηνο

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Αναλυτικά οι περιγραφές των μαθημάτων ανά εξειδίκευση

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας

Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας

Μαθήματα Λαογραφίας

Μαθήματα Γλωσσολογίας