Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 » Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΝΕΦ 2021-2022

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ05 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Α.-Ν. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ΜΦΑ07

 

΄Ομηρος. [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
Ε. Μακρυγιάννη

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΜΦL03
 
ή
ΜΙΙ01
Λατινική Φιλολογία-΄Επος
Β. Βαϊόπουλος
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΜΦΝ04 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. Ι
(Διγενής-Σατιρική ποίηση-Μυθιστ., κ.ά.)
Τ. Λεντάρη

4.5

ΝΦ

ΜΦΝ06 Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι.
(Νεοελληνικός Διαφωτισμός-Δημοτικό Τραγούδι-Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο, Ποιητική και Ρητορική, κ.ά.)
Γ. Ξούριας

4.5

ΓΛ

ΜΦΓ28 Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο 
Γ. Μαρκόπουλος

4.5Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ06

ή


ΜΦΑ08

Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων].    Ε.Μακρυγιάννη

ή

Πλάτων (Εισαγωγή στην προ Πλάτωνος Ελληνική Φιλολογία. Ερμηνεία Κειμένων)
Β. Βερτουδάκης

Α. Σαρρή

4.5

ΛΦ

ΜΦL04

Λατινική Φιλολογία – Ρητορεία
Μ. Γκαράνη

4.0

ΒΦ

ή
ΛΑΟ

ΜΦΒ05  


ή
ΜΦΛ04

 

Παλαιογραφία  
Μ. Λουκάκη

ή
Κοινωνική Λαογραφία
Γ. Κούζας

4.5

ΝΦ

ΜΦΝ05 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. ΙΙ
(Λογοτεχνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, κ.ά.)
Στ. Κακλαμάνης

4.5

ΝΦ

ΜΦΝ07 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. Ι 
(Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.)
Δ. Αγγελάτος

4.5

ΓΛ

ΜΦΓ27  Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη
Β. Σπυρόπουλος

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΜΙΑ02

ή
ΜΠΔ01

ή
ΜΦΣ84
Προϊστορική  Αρχαιολογία   
Α. Χασιακού - Αργυράκη

ή   
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς  
ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ09 Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Κορολή

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ06 Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών
Θ. Αντωνοπούλου - Χ. Μεσσής

4.0

ΛΑΟ

ή
ΝΦ

ΜΦΛ05

ή
ΜΦΝ17

Νεωτερική Λαογραφία
Β. Χρυσανθοπούλου
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V
(Η ποίηση από το 1930 και εξής: Υπερρεαλισμός-Σαχτούρης-Αναγνωστάκης-Σινόπουλος-Καρούζος, κ.ά.)
Μ. Ρώτα
 4.0

ΝΦ

ΜΦΝ08 Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ09 Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΙΣΤ

ΜΙΑ01

ή
ΜΙΙ02
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Δ. Πλάντζος
ή
Αρχαία Ιστορία Β΄
Σ. Ανεζίρη

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ85 Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4.0

ΨΥΧ

ΜΨΧ10 Σχολική Ψυχολογία
Χρ. Χατζηχρήστου

3.0


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO -Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ12 Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Χ. Φάκας

4.0

ΛΦ

ΜΦL07 Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ07 Υμνογραφία
Γ. Πιτσινέλης

4.0

ΝΦ

 

 

 

 


ΠΑΙΔ

 


ΨΥΧ  

ΜΦΝ10  


ή

ΜΦΝ21


ή
ΜΠΔ72

  
ή
ΜΨΧ09

ή
ΜΨΧ22

ή
ΜΨΧ03

 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. ΙΙ
(Πεζογραφία: Ραγκαβής-Ροΐδης-Βικέλας-Βιζυηνός-Παπαδιαμάντης, κ.ά.)
Μ. Ρώτα 
ή 

Εφαρμογές στη Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου 

ή
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Φ. Αντωνίου   

ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης 
Χρ. Χατζηχρήστου

ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Σπ. Τάνταρος 
ή
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Β. Νικολοπούλου 

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ22

Σεμινάριο  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄
[Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας – Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα και νέα αντικείμενα]
Θ. Αγάθος ή
Δ. Μέντη ή
Γ. Ξούριας ή
Α. Τζούμα

Προσοχή! Αντικατέστησε το μάθημα ΜΦΝ11

4.5

ΑΡΧΑΙΟ

ΜΙΑ14 Βυζαντινή Αρχαιολογία
Γ. Πάλλης & Α. Δρανδάκη

3.0

ΙΣΤ

ΜII03 Βυζαντινή Ιστορία
Σ. Μεργιαλή

4.0

ΦΙΛ

ή

ΦΛΣ

ΜΠΑ40

ή

ΜΦΣ86
Πρακτική άσκηση

ή

Μεσαιωνική - Νεοελληνική Φιλοσοφία
Γ. Στείρης

2.0

 


Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ   Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ16


ή

ΜΦΑ15

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Παπαθωμάς Α-Λ                                    Β.Λεντάκης Μ-Ω

ή

Ελληνιστική Ποίηση (Εισαγωγή-Ερμηνεία κειμένων)
Χ. Φάκας

3.0

ΛΦ

ή
ΝΦ

 

ή

ΛΑΟ

ΜΦL06


ή
ΜΦΝ20


ή

ΜΦΛ03

Λατινική Φιλολογία - Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου
ή

Μέθοδοι προσέγγισης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Δ. Μέντη

ή

Συγκριτική Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου - Γ. Κούζας

4.0

 

 

ΝΦ

ΜΦΝ14  Σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας Β΄
[Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας -Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα και νέα αντικείμενα]
Στ. Κακλαμάνης ή
Τ. Λεντάρη ή
Μ. Νικολοπούλου ή
Μ. Ρώτα

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ08

 

Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
Χ. Μεσσής

4.0

ΓΛ

ΜΦΓ17 Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
Σ. Κουτσουλέλου

4.0

ΙΣΤ

ΜΙΙ04 Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ71 Ειδική Διδακτική της Λογοτεχνίας
Ε. Φρυδάκη

4.0

ΝΦ ΜΦΝ12 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. Ι
(Η ποίηση από το γύρισμα του αιώνα στο μεσοπόλεμο: Καβάφης-Σικελιανός-Βάρναλης-Καρυωτάκης, κ.ά.)
Ε. Γαραντούδης

4.0

      


Η΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ17

ή
ΜΦΑ19
Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Μ. Θωμά
ή
Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Μπάζου

3.0

ΒΦ
ΜΦΒ04


ή
ΜΦΒ09 

ή
ΜΦΒ010 

ή
ΜΦΒ12

Σεμινάριο Βυζαντινής Φιλολογίας - (Επιλογή ενός θέματος)
ή
Φιλολογία στο Βυζάντιο (ΜΦΒ04)  
Δ. Καλαμάκης 
ή
Αγιολογία (ΜΦΒ09)
Κ. Παΐδας
ή
Θεολογική - Φιλοσοφική Γραμματεία (ΜΦΒ10)
D. Resh (Θεολογική Γραμματεία) - Χ. Μεσσής (Φιλοσοφική Γραμματεία)
ή
Κοσμική Ποίηση - Πεζογραφία (ΜΦΒ12)
Μ. Λουκάκη (Κοσμική Ποίηση) - D. Resh (Κοσμική Πεζογραφία)

4.5

ΒΦ

ή
ΛΑΟ

ΜΦΒ11 

ή
ΜΦΛ06
Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄ 
Ι. Πολέμης
ή
Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ23

Ιστορία και Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Ε. Γαραντούδης & Στ. Κακλαμάνης

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ13 


ή
ΜΦΝ15

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙ
(Η πεζογραφία από το γύρισμα του αιώνα μέχρι το μεσοπόλεμο: Χατζόπουλος-Θεοτόκης-Καζαντζάκης, κ.ά.)
Θ. Αγάθος

ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ
(Ποίηση 1930: Σεφέρης-Ελύτης-Ρίτσος, κ.ά.)
Δ. Αγγελάτος

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ16


ή
ΜΦΝ18

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙV
(Πεζογραφία 1930: Μυριβήλης-Θεοτοκάς-Πολίτης-Καραγάτσης-Πεντζίκης-Αξιώτη, κ.ά.)
Θ. Αγάθος
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. VI
(Η πεζογραφία από το 1930 και εξής: Τσίρκας-Αλέξ. Κοτζιάς-Φραγκιάς-Χατζής-Καχτίτσης, κ.ά.)
Μ. Ρώτα

4.0

ΓΛ

ΜΦΓ20 Κοινωνιογλωσσολογία 
Δ. Γούτσος

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ74 Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Πρακτική Άσκηση
Ε. Φρυδάκη

4.0