Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 » Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2022

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO

  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας    

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ05 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Α.-Ν. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ07

 

Όμηρος [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
Ε. Μακρυγιάννη

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΓΦL03
 
ή
ΓΙΙ01
Λατινική Φιλολογία- Έπος
Β. Βαϊόπουλος
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΓΦΝ04 

ή

ΓΦΝ06

ή

ΓΦΝ18

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. Ι
(Διγενής-Σατιρική ποίηση-Μυθιστ., κ.ά.)
Στ. Κακλαμάνης
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι.
(Νεοελληνικός Διαφωτισμός-Δημοτικό Τραγούδι-Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο, Ποιητική και Ρητορική, κ.ά.)
Γ. Ξούριας
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. VI
(Η πεζογραφία από το 1930 και εξής: Τσίρκας-Αλέξ. Κοτζιάς-Φραγκιάς-Χατζής-Καχτίτσης, κ.ά.)
Νέος Επιστήμονας

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ03 Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Α. Λέγγερης

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ04 Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Γ. Μαρκόπουλος

4.5


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄    

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ06 Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Μακρυγιάννη

4.5

ΛΦ

ΓΦL04 Λατινική Φιλολογία- Ρητορεία
Μ. Γκαράνη          

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ05

ή

ΓΦΝ17

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. ΙΙ
(Λογοτεχνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, κ.ά.)
Στ. Κακλαμάνης
ή

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V
(Η ποίηση από το 1930 και εξής: Υπερρεαλισμός-Σαχτούρης-Αναγνωστάκης-Σινόπουλος-Καρούζος, κ.ά.)
Δ. Μέντη

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ05 Σύνταξη Α΄ (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Β. Σπυρόπουλος

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ06 Σημασιολογία
A. Μόζερ

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ07 Πραγματολογία
Σ. Μπέλλα

4.5

ΛΑΟ
ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΓΦΛ02 


ή
ΓΦΛ04

ή
ΓΠ

ή
ΓΦΣ84
Φιλολογική Λαογραφία 
Μ. Καπλάνογλου 

ή
Κοινωνική Λαογραφία
Γ. Κούζας

ή
Παιδαγωγική

ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ09 Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Κορολή

4

ΛΦ

ΓΦL05 Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
Α. Μιχαλόπουλος

4

ΒΦ

ή
ΑΡΧΑΙΟ
 
ή
ΙΣΤ

ΓΦΒ07
 
ή
ΓΙΑ01

ή
ΓΙΙ02
Υμνογραφία
Γ. Πιτσινέλης
ή
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

ή
Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)

3

ΓΛ

ΓΦΓ08 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ν. Παντελίδης

4

ΓΛ

ΓΦΓ09 Ψυχογλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία 
Ε. Κυρίτση

ΓΛ

ΓΦΓ11***

ή
ΓΦΓ18

Σύνταξη Β'
Β. Σπυρόπουλος
ή
Κατάκτηση - Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας
Μ. Ιακώβου

4

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ85 Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα

4

ΨΥΧ

ΓΨΧ10

Σχολική Ψυχολογία

3

 


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ11ή 
ΓΦΑ13

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα]
Α. Κορολή, Γ. Κάρλα, Β. Λεντάκης, Σ. Ματθαίος, Α.-Ν. Καρβούνη, Μ. Σιόντη-Α. Παπαθωμάς, Λ. Παπαδημητρόπουλος, Ε. Τσιτσιανοπούλου, S. Costanza, Μ. Θωμά

ή
Μεταγενέστερη γραμματεία
Α.-Ν. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΨΥΧ

ΓΦΑ12

ή
ΓΠΔ72

ή
ΓΨΧ09

ή
ΓΨΧ22

ή
ΓΨΧ03
Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Χ. Φάκας
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία

ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης

ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία

ή
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

4.0

ΛΦ

ΓΦL07 Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ09 Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ10*** Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής
Σ. Κουτσουλέλου (Α-Κ)
Ε. Ιντζίδης (Λ-Ω)

4.0

ΓΛ

ή
ΓΛ

ή

ΝΦ

ή
ΙΣΤ

ΓΦΓ15

ή 
ΓΦΓ32

ή

ΓΦΝ08

ή
Γ
II03

Γνωστική Γλωσσολογία  
Ε. Παναρέτου
ή
Πειραματική Γλωσσλογία 
Α. Λέγγερης

Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου

Βυζαντινή Ιστορία

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ13 Γλωσσική Κατάκτηση
Σ. Βαρλοκώστα

4.0

ΦΙΛ

ή

ΦΛΣ

ΓΠΑ40

ή

ΓΦΣ85 

ή
ΓΦΣ86
Πρακτική άσκηση

ή

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

ή
Μεσαιωνική Φιλοσοφία

2.0


 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ16

                    ή

ΓΦΑ15

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Παπαθωμάς Α-Λ                                         Β.Λεντάκης Μ-Ω

ή

Ελληνιστική ποίηση (Εισαγωγή - Ερμηνεία κειμένων)
Χ. Φάκας

4.0

ΓΛ

ή
ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΓΦΓ20

ή
ΓΦL06

ή
ΓΙΙ04
Κοινωνιογλωσσολογία
Σ. Μπέλλα

ή
Λατινική Φιλολογία- Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου
ή
Νεότερη Ελληνική Ιστορία

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ08

Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
Ι. Πολέμης

3.0

ΝΦ

ΓΦΝ07

Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. Ι
(Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.)
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ17


Κειμενογλωσσολογία -Ανάλυση λόγου 
Δ. Γούτσος
Προαιρετικό σεμινάριο «Εργαλεία Κριτικής Ανάλυσης Λόγου»
Ε. Ιντζίδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ24

ή
ΓΦΓ

Ιστορία Γλωσσολογίας 
Σ. Κουτσουλέλου
ή
Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
Β. Αργύρης

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ71 Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Γλώσσας

4.0

 

Ε.Ε*  Ελεύθερη Επιλογή

3.0Η΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ19

Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Μπάζου

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ17

ή
ΓΦΑ20
Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Μ. Θωμά
ή 
Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ν. Καναβού

4.0

ΛΦ

ή
ΒΦ

ΓΦL08 

ή
ΓΦΒ11
Λατινική Φιλολογία- Δράμα - Κωμωδία
Σ. Παπαϊωάννου
ή
 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
Ι. Πολέμης

3.0

ΝΦ


ή
ΛΑΟ

ΓΦΝ15


ή
ΓΦΛ06

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ
(Ποίηση 1930: Σεφέρης-Ελύτης-Ρίτσος, κ.ά.)
Νέος Επιστήμονας
ή
Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών
Γ. Κούζας

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ21+ΓΦΓ33**

ή

ΓΦΓ23


ή
ΓΦΓ25


ή
ΓΦΓ31


ή
ΓΦΓ36


ή
ΓΦΓ16

Πτυχιακή εργασία Ι + Πτυχιακή εργασία ΙΙ  (ισοδυναμεί με 2 μαθήματα=8 ECTS)

ή επιλογή 2 μαθημάτων από τα 4 παρακάτω:

Υφογλωσσολογία
Ε. Παναρέτου
ή
Γλωσσική Μεταβολή
Α. Γιάνναρης
ή

Γραμματισμός
B. Αργύρης

Second-language Phonetics, Phonology, and Pronunciation
A. Λέγγερης

ή
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Γ. Μαρκόπουλος

8.0

 

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ74 Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση

4.0

 

 Ε.Ε.* Ελεύθερη Επιλογή

 3.0

* Οι φοιτητές του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου Γλωσσολογικού μπορούν να παρακολουθήσουν στα πλαίσια της ελεύθερης επιλογής (Ε.Ε.):

  • A) μαθήματα Γλωσσολογίας, τα οποία δεν επέλεξαν σε προηγούμενο εξάμηνο (π.χ. Γνωσιακή ή Υπολογιστική Γλωσσολογία)
  • Β) οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλολογίας ή άλλο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

** Η πτυχιακή εργασία πλέον έχει την ισχύ δύο μαθημάτων και ως εκ τούτου οι φοιτητές του Η εξαμήνου που επιλέγουν Πτυχιακή Εργασία δηλώνουν τα δύο μαθήματα της Πτυχιακής ΓΦΓ21 Πτυχιακή Ι και ΓΦΓ33 Πτυχιακή ΙΙ μαζί. Σε περίπτωση που δεν θέλουν να επιλέξουν Πτυχιακή Εργασία επιλέγουν 2 από τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει 59 μαθήματα και τους υπολείπεται ένα μάθημα Η εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ή κατ’ εξαίρεση ένα από τα μαθήματα της πτυχιακής, δηλ. το ΓΦΓ21.

*** Το μάθημα ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» και το μάθημα ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» έχουν αμοιβαία εξάμηνο και γίνονται (α) το πρώτο (ΓΦΓ10) μάθημα του ΣΤ εξαμήνου και (β) το δεύτερο (ΓΦΓ11) μάθημα του Ε εξαμήνου σε επιλογή με το μάθημα ΓΦΓ18 «Κατάκτηση-Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας» . Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει και τα δύο αυτά μαθήματα τα επιλέγουν και τα δηλώνουν με το νέο τους καθεστώς. Όσοι φοιτητές έχουν περάσει μόνο το ένα από αυτά τα μαθήματα και τους δημιουργείται πρόβλημα έλλειψης μαθήματος στο κατά περίπτωση εξάμηνο, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία και συγκεκριμένα με την κα Ηλιάνα Φώτου, ούτως ώστε να τους χρεωθεί το μάθημα στο νέο του εξάμηνο, και επιλέγουν το μάθημα το οποίο χρωστάνε στο νέο του καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο Ε εξάμηνο και χρωστάει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο ΣΤ εξάμηνο, με το νέο καθεστώς ενδέχεται να μην συμπληρώνει τα απαιτούμενα μαθήματα στο ΣΤ εξάμηνο.  Στην περίπτωση αυτή θα του χρεωθεί το μάθημα ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο ΣΤ εξάμηνο και θα επιλέξει και θα δηλώσει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» (ή το ΓΦΓ18 «Κατάκτηση-Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας) στο Ε εξάμηνο.
  • Αντιστρόφως, αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο ΣΤ εξάμηνο και χρωστάει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο Ε εξάμηνο, με το νέο καθεστώς ενδέχεται να μην συμπληρώνει τα απαιτούμενα μαθήματα στο Ε εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή θα του χρεωθεί το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο Ε εξάμηνο και θα πρέπει να επιλέξει και να δηλώσει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο ΣΤ εξάμηνο.