Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 » A´εξάμηνο

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 (Κοινό για όλους)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ01

Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
Γ. Κάρλα.                                                                              Α.Μπάζου                                                                    Σ.Ματθαίος

4.5
ΑΕΦ ΦΦΑ02 Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων]
Ρ. Χατζηλάμπρου (Α-Λ)
Α. Κορολή (Μ-Ω)
4.0
ΛΦ ΦΦL01 Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
Σ. Παπαϊωάννου (Α-Ι)                                                                  Μ. Γκαράνη (Ο-Ω)
Α. Μιχαλόπουλος (Κ-Ξ)
4.5
ΒΦ ΦΦΒ01

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Ι. Πολέμης (Α-Λ)
Α. Παναγιώτου (Μ-Ω)

Ι. Πολέμης Φροντιστήριο (Α-Λ)
Γ. Πιτσινέλης Φροντιστήριο (Μ-Ω)

4.5
ΛΑΟ ΦΦΛ01 Εισαγωγή στη Λαογραφία
Β. Χρυσανθοπούλου (Α-I) – Γ. Κούζας (K-Ξ) - Μ. Καπλάνογλου (Ο-Ω)
4.5
ΝΦ ΦΦΝ01

Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δ. Αγγελάτος 

4.0
ΓΛ ΦΦΓ01 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)
Μ. Ιακώβου (Α-Ι)
Α. Μόζερ (Κ-Ξ)
Ε. Παναρέτου (Ο-Ω)
4.0