Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 » Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 2019-2020

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO

  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας    

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ05 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Γ. Κάρλα

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ06 Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε.Μακρυγιάννη

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΓΦL03
 
ή
ΓΙΙ01
Λατινική Φιλολογία- ΄Επος
Ε. Καραμαλέγκου
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ανεζίρη

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΓΦΝ04 

ή
ΓΦΝ18

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. Ι
(Διγενής-Σατιρική ποίηση-Μυθιστ., κ.ά.)
Τ. Λεντάρη
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. VI
(Η πεζογραφία από το 1930 και εξής: Τσίρκας-Αλέξ. Κοτζιάς-Φραγκιάς-Χατζής-Καχτίτσης, κ.ά.)
Μ. Ρώτα

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ03 Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Γ. Μαρκόπουλος

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ04 Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Γ. Μαρκόπουλος

4.5


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄    

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ07 Όμηρος [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
Ε. Μακρυγιάννη

4.5

ΛΦ

ΓΦL04 Λατινική Φιλολογία- Ρητορεία
Μ. Γκαράνη          

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ05

ή

ΓΦΝ17

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. ΙΙ
(Λογοτεχνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, κ.ά.)
Τ. Λεντάρη
ή

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V
(Η ποίηση από το 1930 και εξής: Υπερρεαλισμός-Σαχτούρης-Αναγνωστάκης-Σινόπουλος-Καρούζος, κ.ά.)
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ05 Σύνταξη Α΄ (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Β. Σπυρόπουλος

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ06 Σημασιολογία
Θ. Γιάνναρης

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ07 Πραγματολογία
Σ. Μπέλλα

4.5

ΛΑΟ
ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΓΦΛ02 


ή
ΓΦΛ04

ή
ΓΠ

ή
ΓΦΣ84
Φιλολογική Λαογραφία 
Μ. Καπλάνογλου 

ή
Κοινωνική Λαογραφία
Β. Χρυσανθοπούλου
ή
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς 
ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος 

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ09 Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Μ. Θωμά

4

ΛΦ

ΓΦL05 Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
Α. Μιχαλόπουλος

4

ΒΦ

ή
ΑΡΧΑΙΟ
 
ή
ΙΣΤ

ΓΦΒ07
 
ή
ΓΙΑ01

ή
ΓΙΙ02
Υμνογραφία
Γ. Πιτσινέλης
ή
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Δ. Πλάντζος
ή
Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
Σ. Ανεζίρη

3

ΓΛ

ΓΦΓ08 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ν. Παντελίδης
Φροντιστηριακό μάθημα
Θ. Γιάνναρης

4

ΓΛ

ΓΦΓ09 Ψυχογλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία 
Σ. Βαρλοκώστα

ΓΛ

ΓΦΓ11***

ή
ΓΦΓ18

Σύνταξη Β'
Ο. Σινοπούλου
ή
Κατάκτηση - Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας
Μ. Ιακώβου

4

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ85 Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4

ΨΥΧ

ΓΨΧ10

Σχολική Ψυχολογία
Χρ. Χατζηχρήστου

3


3

 


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ11


ή 
ΓΦΑ13

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα]
Β. Βερτουδάκης, Μ. Γιόση, Α. Καρβούνη, Λ. Παπαδημητρόπουλος, S. Costanza, Ε. Τσιτσιανοπούλου, Σ. Ματθαίος, Μ. Θωμά, Μανουσάκης (Δ. Καραδήμας)

ή
Μεταγενέστερη γραμματεία
Α. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΨΥΧ

ΓΦΑ12

ή
ΓΠΔ72

ή
ΓΨΧ09

ή
ΓΨΧ22

ή
ΓΨΧ03
Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Χ. Φάκας
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης
..........................
ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
................
ή
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
...............

4.0

ΛΦ

ΓΦL07 Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ09 Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ10*** Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής
Σ. Κουτσουλέλου
Σεμινάριο εμβάθυνσης 
Ε. Ιντζίδης

4.0

ΝΦ

ή
ΓΛ

ή
ΙΣΤ

ή
ΙΣΤ
ή

ΓΛ 

ΓΦΝ08

ή
ΓΦΓ15

ή
ΓΙΙ89

ή
Γ
II03
ή

ΓΦΓ32

Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου
ή
Γνωστική Γλωσσολογία 
Ε. Παναρέτου
ή
Αρχαία Ιστορία
Σ. Ανεζίρη
Βυζαντινή Ιστορία
Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη
ή
Πειραματική Γλωσσλογία
Α. Λέγγερης 

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ13 Γλωσσική Κατάκτηση
Σ. Βαρλοκώστα

4.0

ΦΛΣ

ΓΦΣ85 

ή
ΓΦΣ86
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
 Ε .Μαραγγιανού (Α-Λ), Γ. Καλογεράκος (Μ-Ω)
ή
Μεσαιωνική Φιλοσοφία
Γ. Στείρης

2.0


 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ16

ή

ΓΦΑ15

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ν. Καναβού

ή

Ελληνιστική ποίηση (Εισαγωγή - Ερμηνεία κειμένων)
Χ. Φάκας

4.0

ΛΦ


ή
ΙΣΤ

ΓΦL06


ή
ΓΙΙ04
Λατινική Φιλολογία- Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου

ή
Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ08

Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
Ι. Πολέμης

3.0

ΝΦ

ΓΦΝ07

Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. Ι
(Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.)
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ17


Κειμενογλωσσολογία -Ανάλυση λόγου 
Δ. Γούτσος (Α-Λ)
Σ. Κοτσουλέλου (Μ-Ω)
Σεμινάριο εμβάθυνσης
Ε. Ιντζίδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ24 Ιστορία Γλωσσολογίας 
Σ. Κουτσουλέλου

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ71 Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Γλώσσας
Αθ. Μιχάλης

4.0

 

Ε.Ε*  Ελεύθερη Επιλογή

3.0Η΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ19

Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Σ. Ματθαίος

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ17

ή
ΓΦΑ20
Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης
ή 
Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Σ. Ματθαίος

4.0

ΛΦ

ή
ΒΦ

ΓΦL08 

ή
ΓΦΒ11
Λατινική Φιλολογία- Δράμα - Κωμωδία
Σ. Παπαϊωάννου 
ή
 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
Ι. Πολέμης

3.0

ΝΦ


ή
ΛΑΟ

ΓΦΝ15


ή
ΓΦΛ06

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ
(Ποίηση 1930: Σεφέρης-Ελύτης-Ρίτσος, κ.ά.)
Φ. Παππάς
ή
Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών
Γ. Κούζας

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ21+ΓΦΓ33**

ή
ΓΦΓ23


ή
ΓΦΓ30

ή
ΓΦΓ12

ή
ΓΦΓ25


ή
ΓΦΓ31

ή
ΓΦΓ20

Πτυχιακή εργασία Ι + Πτυχιακή εργασία ΙΙ  (ισοδυναμεί με 2 μαθήματα=8 ECTS)

ή επιλογή 2 μαθημάτων από τα 6 παρακάτω:

Υφογλωσσολογία
Ε. Παναρέτου
ή
Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων 
Δ. Γούτσος
ή
Τυπολογία - Συγκριτική Γλωσσολογία 
Ο. Σινοπούλου
ή
Γλωσσική Μεταβολή
Α. Γιάνναρης
ή

Γραμματισμός
Ε. Ιντζίδης
ή
Κοινωνιογλωσσολογία
Σ. Μπέλλα

8.0

 

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ74 Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Ευ. Φρυδάκη

4.0

 

 Ε.Ε.* Ελεύθερη Επιλογή

 3.0

* Οι φοιτητές του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου Γλωσσολογικού μπορούν να παρακολουθήσουν στα πλαίσια της ελεύθερης επιλογής (Ε.Ε.):

  • A) μαθήματα Γλωσσολογίας, τα οποία δεν επέλεξαν σε προηγούμενο εξάμηνο (π.χ. Γνωσιακή ή Υπολογιστική Γλωσσολογία)
  • Β) οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλολογίας ή άλλο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

** Η πτυχιακή εργασία πλέον έχει την ισχύ δύο μαθημάτων και ως εκ τούτου οι φοιτητές του Η εξαμήνου που επιλέγουν Πτυχιακή Εργασία δηλώνουν τα δύο μαθήματα της Πτυχιακής ΓΦΓ21 Πτυχιακή Ι και ΓΦΓ33 Πτυχιακή ΙΙ μαζί. Σε περίπτωση που δεν θέλουν να επιλέξουν Πτυχιακή Εργασία επιλέγουν 2 από τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει 59 μαθήματα και τους υπολείπεται ένα μάθημα Η εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ή κατ’ εξαίρεση ένα από τα μαθήματα της πτυχιακής, δηλ. το ΓΦΓ21.

*** Το μάθημα ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» και το μάθημα ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» αλλάζουν αμοιβαία εξάμηνο και γίνονται (α) το πρώτο (ΓΦΓ10) μάθημα του ΣΤ εξαμήνου και (β) το δεύτερο (ΓΦΓ11) μάθημα του Ε εξαμήνου σε επιλογή με το μάθημα ΓΦΓ18 «Κατάκτηση-Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας» . Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει και τα δύο αυτά μαθήματα τα επιλέγουν και τα δηλώνουν με το νέο τους καθεστώς. Όσοι φοιτητές έχουν περάσει μόνο το ένα από αυτά τα μαθήματα και τους δημιουργείται πρόβλημα έλλειψης μαθήματος στο κατά περίπτωση εξάμηνο, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία και συγκεκριμένα με την κα Ηλιάνα Φώτου, ούτως ώστε να τους χρεωθεί το μάθημα στο νέο του εξάμηνο, και επιλέγουν το μάθημα το οποίο χρωστάνε στο νέο του καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο Ε εξάμηνο και χρωστάει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο ΣΤ εξάμηνο, με το νέο καθεστώς ενδέχεται να μην συμπληρώνει τα απαιτούμενα μαθήματα στο ΣΤ εξάμηνο.  Στην περίπτωση αυτή θα του χρεωθεί το μάθημα ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο ΣΤ εξάμηνο και θα επιλέξει και θα δηλώσει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» (ή το ΓΦΓ18 «Κατάκτηση-Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας) στο Ε εξάμηνο.
  • Αντιστρόφως, αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο ΣΤ εξάμηνο και χρωστάει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο Ε εξάμηνο, με το νέο καθεστώς ενδέχεται να μην συμπληρώνει τα απαιτούμενα μαθήματα στο Ε εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή θα του χρεωθεί το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο Ε εξάμηνο και θα πρέπει να επιλέξει και να δηλώσει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο ΣΤ εξάμηνο.