Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 » A´εξάμηνο

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (Κοινό για όλους)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ01

Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
Α. Μπάζου (Α -Λ)

Α. Μπάζου (Μ - Ω)

4.5
ΑΕΦ ΦΦΑ02 Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων]
Ρ. Χατζηλάμπρου (Α-Λ)
Ρ. Χατζηλάμπρου (Μ-Ω)
4.0
ΛΦ ΦΦL01 Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
Σ. Παπαϊωάννου (Α-Λ)
Α. Μιχαλόπουλος (Μ-Ω)
4.5
ΒΦ ΦΦΒ01

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Ι. Πολέμης (Α-Λ)
Α. Παναγιώτου (Μ-Ω)

Χ. Μεσσής Πρακτική άσκηση (Α-Λ)
Γ. Πιτσινέλης Πρακτική άσκηση (Μ-Ω)

4.5
ΛΑΟ ΦΦΛ01 Εισαγωγή στη Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου (Α-I) – Β. Χρυσανθοπούλου (K-Ξ) - Γ. Κούζας (Ο-Ω)
4.5
ΝΦ ΦΦΝ01

Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δ. Αγγελάτος (Α-Λ) και (Μ-Ω)

Φροντιστηριακά μαθήματα:
Αικ. Γιωτοπούλου και Διον. Μαρούλης

4.0
ΓΛ ΦΦΓ01 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)
Σ. Βαρλοκώστα
4.0