Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 » Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΝΕΦ 2018-2019

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ05 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ΜΦΑ06 Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Ζαμάρου

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΜΦL03
 
ή
ΜΙΙ01
Λατινική Φιλολογία-΄Επος
Ε. Καραμαλέγκου
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ04 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. Ι
Τ. Λεντάρη

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ06 Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου  αι.
Γ. Ξούριας

4,5

ΓΛ

ΜΦΓ28 Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο 
Γ. Μαρκόπουλος

4,5Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ07


ή

ΜΦΑ08

΄Ομηρος. [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
Σ. Ματθαίος

ή

Πλάτων (Εισαγωγή στην προ Πλάτωνος Ελληνική Φιλολογία. Ερμηνεία Κειμένων)
Δ. Καραδήμας (Α-Λ)

Β. Λεντάκης (Μ-Ω)

4,5

ΛΦ

ΜΦL04

Λατινική Φιλολογία – Ρητορεία
Μ. Γκαράνη

4.0

ΒΦ

ή
ΛΑΟ

ΜΦΒ05  


ή
ΜΦΛ04

 

Παλαιογραφία  
Μ. Λουκάκη

ή
Κοινωνική Λαογραφία
Γ. Κούζας

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ05 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. ΙΙ
Στ. Κακλαμάνης

4,5

ΝΦ

ΜΦΝ07 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. Ι
Δ. Αγγελάτος

4, 5

ΓΛ

ΜΦΓ27  Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη
Β. Σπυρόπουλος 

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΜΙΑ02

ή
ΜΠΔ01

ή
ΜΦΣ84
Προϊστορική  Αρχαιολογία   
Α. Χασιακού - Αργυράκη

ή   
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς  
ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ09 Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Μ. Θωμά

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ06 Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών
Τ. Κόλιας

4.0

ΛΑΟ

ΜΦΛ05 Νεωτερική Λαογραφία
Γ. Κούζας

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ08 Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ09 Θεωρία Λογοτεχνίας
Α. Τζούμα

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΙΣΤ

ΜΙΑ01

ή
ΜΙΙ02
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Π. Βαλαβάνης - Ε. Κεφαλίδου
ή
Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
Σ. Ανεζίρη

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ85 Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4.0

ΨΥΧ

MΨΧ03

ή
ΜΨΧ10

Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Β. Νικολοπούλου
ή
Σχολική Ψυχολογία
Χρ. Χατζηχρήστου

3.0


3.0


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO -Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ12 Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Ι. Κωνσταντάκος

4.0

ΛΦ

ΜΦL07 Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ07 Υμνογραφία
Α. Παναγιώτου

4.0

ΝΦ

ή
ΠΑΙΔ

ή
ΨΥΧ  
ΜΦΝ10 
 
ή
ΜΠΔ72
 
ή
ΜΨΧ09

ή
ΜΨΧ22

Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. ΙΙ  
Μ. Ρώτα
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου  
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης
Χρ. Χατζηχρήστου
ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Μ. Λουμάκου

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ11 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. ΙΙI
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ΜΙΑ14 Βυζαντινή Αρχαιολογία
Γ. Πάλλης

3.0

ΙΣΤ

ΜII03 Βυζαντινή Ιστορία
Τρ. Μανιάτη - Κοκκίνη

4.0

ΦΛΣ

ΜΦΣ86 Μεσαιωνική Φιλοσοφία
Γ. Στείρης

3.0

 


Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ   Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ16


ή

ΜΦΑ15

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β.Βερτουδάκης

ή

Ελληνιστική Ποίηση (Εισαγωγή-Ερμηνεία κειμένων)
Χ. Φάκας

3.0

ΛΦ

ή
ΝΦ

 

ή

ΛΑΟ

ΜΦL06

ή
ΜΦΝ20ΜΦΛ03

Λατινική Φιλολογία - Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου
ή
Μέθοδοι προσέγγισης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Φ. Παππάς

 

Συγκριτική Λαογραφία

Μ. Καπλάνογλου - Β. Χρυσανθοπούλου

4.0

 

 

ΝΦ

ΜΦΝ17 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V
Δ. Μέντη

4.0

ΒΦ

ΜΦΒ08

 

Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
Δ. Καλαμάκης

4.0

ΓΛ

ΜΦΓ17 Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
Σ. Κουτσουλέλου

4.0

ΙΣΤ

ΜΙΙ04 Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ71 Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Λογοτεχνίας
Ευ. Φρυδάκη

4.0

ΝΦ ΜΦΝ12 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. Ι
Χ. Ντουνιά

4.0

      


Η΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση ΜΝΕΦ  Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Ζ΄ Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΜΦΑ17

ή
ΜΦΑ19
Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Μ. Γιόση
ή
Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Σ. Ματθαίος

3.0

ΒΦ
ΜΦΒ04


ή
ΜΦΒ09 

ή
ΜΦΒ010 

ή
ΜΦΒ12
Σεμινάριο Βυζαντινής Φιλολογίας - (Επιλογή ενός θέματος)
ή
Φιλολογία στο Βυζάντιο (ΜΦΒ04)  
Δ. Καλαμάκης 
ή
Αγιολογία (ΜΦΒ09)
Χ. Μεσσής
ή
Θεολογική - Φιλοσοφική Γραμματεία (ΜΦΒ10)
Κ. Παΐδας
ή
Κοσμική Ποίηση (ΜΦΒ12)
Μ. Λουκάκη, Χ. Μεσσής (πρακτική άσκηση)

4.0

ΒΦ

ή
ΛΑΟ

ΜΦΒ11 

ή
ΜΦΛ06
Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄ 
Δ. Καλαμάκης
ή
Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου (Α-Λ) - Β. Χρυσανθοπούλου (Μ-Ω)

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ14

Σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας - (Επιλογή ενός θέματος)
Λ. Ιωακειμίδου ή
Π. Καρπούζου ή
Α. Τζούμα ή
Φ. Παππάς

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ15

ή
ΜΦΝ13
Νεοελληνική Λογοτεχνία  20ού αι. ΙΙΙ
Χ. Ντουνιά
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙ
Θ. Αγάθος

4.0

ΝΦ

ΜΦΝ16

ή
ΜΦΝ18
Νεοελληνική Φιλολογία 20ού αι. ΙV
Θ. Αγάθος
ή
Νεοελληνική Φιλολογία 20ού αι. VΙ
Μ. Ρώτα

4.0

ΓΛ

ΜΦΓ20 Κοινωνιογλωσσολογία 
Σ. Μπέλλα

3.0

ΠΑΙΔ

ΜΠΔ74 Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Μ. Φουντοπούλου

4.0