Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2022)

Έναρξη εξεταστικής: 05 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022