Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2019)

Έναρξη εξεταστικής: 02 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019