Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματός μας.

https://drive.google.com/drive/folders/1YYv7plUCbaElVF0FCISIVM0G1nk6th1G?usp=share_link

Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων καθώς και σύνδεσμοι των διαλέξεων υπάρχουν στο e-class.