Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Διδασκαλίας

07/07/2021

Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα χειμερινού 
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματός μας. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1f1IjetAe9vlrVtnYlt7E7uRHT5ojOrIk?usp=sharing