Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματός μας.

https://drive.google.com/drive/folders/1QqtJRlr1R_2AtnTT-Q-JMFXQy1z1ihfR?usp=sharing

Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων καθώς και σύνδεσμοι των διαλέξεων υπάρχουν στο e-class.

Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα χειμερινού 
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματός μας. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1MncS2Wp80kyAtB2QffSHzcaKqZrn-ViD
 
 
 
 
 
 

20/09/2019

Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021