Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ορκωμοσίες

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η ορκωμοσία των Πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021-2022, αλλά και προηγούμενων εξεταστικών περιόδων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., στο Αμφιθέατρο AULA του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Οι Πτυχιούχοι υποχρεούνται να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο στις 8.30 π.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ με μάσκα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, με συνοδεία ΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΕΩΣ 4 συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, έχοντας μαζί τους, (ορκιζόμενοι και συνοδοί), την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

Ηλιάνα Φώτου

_______________________________________________________________________________________________________________

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

Αναφορικά με την εκφώνηση του όρκου στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων, εφεξής θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Ως πάγια εθιμοτυπική πρακτική στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων του Ιδρύματός μας ορίζεται η εκφώνηση και των δύο όρκων (θρησκευτικού και πολιτικού), αλλά μόνο για την περίπτωση που κάποιοι εκ των ορκιζομένων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο. Επισημαίνεται ότι, οι Γραμματείες θα πρέπει να το γνωρίζουν και να έχουν διευθετήσει το ζήτημα πριν από την ορκωμοσία.

Αναλυτικότερα:

α) Στην περίπτωση που ο πρωτεύσας του κλιμακίου ορκωμοσίας επιθυμεί τον θρησκευτικό όρκο, τον εκφωνεί και ο δεύτερος βαθμολογικά του ιδίου κλιμακίου που επιθυμεί τον πολιτικό όρκο -ή μπορεί να είναι ο τρίτος ή τέταρτος κατά βαθμολογική σειρά, κ.λπ.- εκφωνεί τον πολιτικό.

β) Στην περίπτωση που ο πρωτεύσας του κλιμακίου ορκωμοσίας επιθυμεί τον πολιτικό όρκο, τον εκφωνεί και ο δεύτερος βαθμολογικά, του ιδίου κλιμακίου, εκφωνεί τον θρησκευτικό.

γ) Στην περίπτωση των ορκιζομένων που επιθυμούν να ορκισθούν με πολιτικό όρκο και είναι πέραν του ενός, τον όρκο εκφωνεί -μετά την εκφώνηση του θρησκευτικού όρκου- αυτός που έχει τον υψηλότερο βαθμό από τη συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή των ορκιζομένων με πολιτικό όρκο.

________________________________________________________________________________________Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στις Τελετές Ορκωμοσίας Πτυχιούχων