Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μετεγγραφές

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
  • φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,  
  • φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 13 Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
  • φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχοντες αδέλφια  προπτυχιακούς  φοιτητές εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, είτε με την  κατηγορία των  διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε με την κατηγορία των επιτυχόντων στις επαναληπτικές εξετάσεις 2022, είτε με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές/μετακινήσεις αδελφών,  

ότι από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη φάση μετεγγραφών έχουν μόνο οι φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία μετεγγραφών/μετακινήσεων της προηγούμενης φάσης (5/10/2022-14/10/2022), εξαιτίας μεταγενέστερης  εγγραφής τους στα  Τμήματα επιτυχίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. 

Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους και αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές .

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.                                                           

Η σχετική εγκύκλιος ΕΔΩ 

________________________________________________________________________________________ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εγγραφές φοιτητών/τριών με μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, και έστειλαν ή αναμένεται να αποστείλουν τις διαγραφές τους από τα Τμήματα προέλευσης εντός της τρέχουσας εβδομάδας, στο email rodia[at]phil.uoa[dot]gr, να έρθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, από την ερχόμενη εβδομάδα, κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00-13.00, προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση και αριθμό μητρώου φοίτησης, που είναι απαραίτητα για την έκδοση κωδικών (username – password),  όπως επίσης και πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης για τους άρρενες. Επιπλέον μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα στη Σχολή, με βάσει το πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματός μας. (http://www.phil.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-didaskalias.html )

Η Γραμματεία, μετά από συνεννόηση με τον/την φοιτητή/τρια την ημέρα προσέλευσής του/της στη Γραμματεία, θα προβεί στη δήλωση των μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο (χειμερινό). Όσοι/ες έρχονται σε μεγαλύτερα εξάμηνα από το 1ο, (που είναι κοινό για όλους/ες) θα πρέπει να κάνουν και Δήλωση Επιλογής Κατεύθυνσης. Οι φοιτητές/τριες, αφού πάρουν τη βεβαίωση φοίτησής τους, θα πρέπει με τις έντυπες οδηγίες που τους έχουν δοθεί ή θα παραλάβουν από τη Γραμματεία την ημέρα προσέλευσης, να προβούν άμεσα στην έκδοση κωδικών, προκειμένου να προλάβουν να δηλώσουν και στον Εύδοξο, που θα παραμείνει ανοικτός μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, (δείτε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας http://www.phil.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes.html ), τα αντίστοιχα συγγράμματα των μαθημάτων που θα δηλωθούν στο my-studies από τη Γραμματεία.

Παράλληλα, έχοντας τους κωδικούς τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο e-class και θα μπορούν να αιτηθούν ακαδημαϊκή ταυτότητα – δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο). Την ημέρα προσέλευσης, θα δοθούν και προφορικές οδηγίες.

- Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ροδάνθη Ξεζωνάκη, στο 210-7277952 ή μπορείτε να στείλετε email με τα πλήρη στοιχεία σας και τηλέφωνα επικοινωνίας, στο rodia[at]phil.uoa[dot]gr

 Αθήνα 29-11-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Τ

Εγγραφές φοιτητών/τριών με μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες, των οποίων οι αιτήσεις μετεγγραφής έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τα Τμήματα προέλευσης, προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή τους/αποφοιτήριο, το οποίο και θα προωθήσουν στο email : rodia@phil.uoa.gr, ώστε να προχωρήσει εγγραφή τους στο Τμήμα μας.  Η επικοινωνία με τις Γραμματείες σας, μπορεί να είναι τηλεφωνική ή ηλεκτρονική και δεν απαιτείται η παρουσία σας στο Τμήμα προέλευσης. Όσοι/ες έρχεστε σε μεγαλύτερα εξάμηνα από το 1ο, μπορείτε να ζητήσετε και Αναλυτική Βαθμολογία, ώστε, να την καταθέσετε στους αντίστοιχους Τομείς του Τμήματός μας, για την περίπτωση που μπορείτε να αναγνωρίσετε μαθήματα που έχετε ήδη εξεταστεί στο Τμήμα προέλευσης. 

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τη Γραμματεία μας, για την παραλαβή Πιστοποιητικού Φοιτητικής Ιδιότητας, μετά την εγγραφή σας στο Τμήμα μας. 

- Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ροδάνθη Ξεζωνάκη, στο 210-7277952 ή μπορείτε να στείλετε email με τα πλήρη στοιχεία σας και τηλέφωνα επικοινωνίας, στο rodia@phil.uoa.gr

 Αθήνα 23-11-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

_____________________________________________________________________________________________________________

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες, των οποίων οι αιτήσεις μετεγγραφής έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, να καταθέσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν, προκειμένου να ελεγχθούν στο Τμήμα μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 121935/Ζ1/5-10-2022 Εγκύκλιο «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023». 

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο.

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής και στις δύο όψεις.

- Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα έγγραφά τους οι ίδιοι, ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, στις 9.00 π.μ, στην αίθουσα 637 (6ος όροφος) της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η χρήση μάσκας που καλύπτει μύτη-στόμα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας στην αίθουσα.

- Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ροδάνθη Ξεζωνάκη, στο 210-7277952 ή μπορείτε να στείλετε email με τα πλήρη στοιχεία σας και τηλέφωνα επικοινωνίας, στο rodia[at]phil.uoa[dot]gr

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας

Η ανακοίνωση εδώ