Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Τμήματος Φιλολογίας » Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2018-2019

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO  Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ05

Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Γ. Κάρλα

4.5

ΑΕΦ

ΚΦΑ06

Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης

4.5

ΛΦ

ΚΦL03 Λατινική Φιλολογία – Έπος
Ε. Καραμαλέγκου

4.5

ΒΦ

ΚΦΒ03

Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΚΦΝ04


ΚΦΝ06 

ή
ΚΦΝ18 

Νεοελλ. Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. Ι
(Δεν προσφέρεται το 2018-2019)

Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου  αι.
Γ. Ξούριας
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού  αι. VI
Μ. Ρώτα

4.0

ΓΛ

ΚΦΓ28

Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία -Σημασιολογία  - Λεξιλόγιο 
Α. Μόζερ 

4.0

ΙΣΤ

ΚΙΙ01

Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

 


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄ 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ07 Όμηρος [Εισαγωγή στα Ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος
Ε. Μακρυγιάννη

4.5

ΑΕΦ

ΚΦΑ08

Πλάτων [Εισαγωγή στην προ Πλάτωνος ελληνική φιλοσοφία. Ερμηνεία κειμένων] 
Δ. Καραδήμας (Α-Λ)

Β. Λεντάκης (Μ-Ω)

4.5

ΛΦ

ΚΦL04 Λατινική Φιλολογία– Ρητορεία 
Σ. Γεωργακοπούλου

4.5

ΛΑΟ

ΚΦΛ02 


ή
 
ΚΦΛ04
Φιλολογική Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου
ή 
Κοινωνική Λαογραφία 
Β. Χρυσανθοπούλου

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ05 


ΚΦΝ17
Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. ΙΙ 
(Δεν προσφέρεται το 2018-2019)
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού  αι. V 
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΚΦΓ27

Δομή της Νέας Ελληνικής. Σύνταξη
Β. Σπυρόπουλος 

4.5

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΠΑΙΔ
 
ή
ΦΛΣ

ΚΙΑ02
  
ή
ΚΠΔ01
  
ή
ΚΦΣ84
Προϊστορική  Αρχαιολογία   
Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη
ή 
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς   
ή 
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος 

4.0

 


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας   Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ09 

Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
Μ. Γιόση

4.0

ΑΕΦ

ΦΦΑ03

Αττικοί ρήτορες 
Ρ. Χατζηλάμπρου

4.0

ΛΦ

ΚΦL05

Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
Σ. Παπαϊωάννου

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ08 

ή
 
ΚΦΝ09
Συγκριτική Φιλολογία
Λ. Ιωακειμίδου  
ή 
Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ΚΙΑ01

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Π. Βαλαβάνης - Ε. Πέππα

3.0

ΙΣΤ

ΚΙΙ02

Αρχαία Ιστορία Β΄(Ελληνιστική και Ρωμαϊκή) 
Σ. Ανεζίρη

4.0

ΠΑΙΔ

ΚΠΔ85

Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4.0

ΨΥΧ.

ΚΨΧ03

ή
ΚΨΧ10

Εξελικτική Ψυχολογία
Η. Μπεζεβέγκης

Σχολική Ψυχολογία
Χρ. Χατζηχρήστου

3.0


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄
 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ11

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα] 
Β. Βερτουδάκης, Μ. Γιόση, Α. Μπάζου, Γ. Κάρλα, Ε. Μακρυγιάννη, Ν. Καναβού, Σ. Ματθαίος, Β. Λεντάκης, S. Costanza, Μ. Θωμά, Α. Φραντζή (Φροντιστηριακό)

4.0

ΑΕΦ

ΚΦΑ12

Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη] 
Ι. Κωνσταντάκος

4.0

ΑΕΦ

ΚΦΑ13 

Μεταγενέστερη γραμματεία 

Δ. Καραδήμας

4.0

ΛΦ

ΚΦL07

Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΒΦ 
ή 
ΨΥΧ.

ΚΦΒ07  

ή
ΚΦΒ06

ή
ΚΨΧ09

ή
ΚΨΧ22

Υμνογραφία 
Α. Παναγιώτου   
ή
Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών 
Τ. Κόλιας
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης 
Χρ. Χατζηχρήστου 
ή 
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Η. Μπεζεβέγκης

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ10

ή
ΚΦΝ07
Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. ΙΙ
Μ. Νικολοπούλου
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. Ι
Φ. Παππάς

4.0

ΑΡΧΑΙΟ

ή
ΙΣΤ

ή
ΠΑΙΔ

ή 
ΙΣΤ
ΚΙΑ14  

ή 
ΚΙΙ03
     
ή
ΚΠΔ72

ή

ΚΙΙ89
Βυζαντινή Αρχαιολογία   
 Γ. Πάλλης

ή 
Βυζαντινή Ιστορία 
Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου
ή
Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική
Σ. Ανεζίρη

4.0

ΦΛΣ

ΚΦΣ85

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Ε .Μαραγγιανού (Α-Λ) 
Γ. Καλογεράκος(Μ-Ω)

2.0Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄
 

Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ15 Ελληνιστική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Χ. Φάκας

4.0

ΑΕΦ ΚΦΑ16 Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης

4.0

ΛΦ

ΚΦL06 Λατινική Φιλολογία –Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου

4.0

ΙΣΤ

ή
ΛΦ

ΚΙΙ04

ή 
ΚΦL10
Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης
ή
Σεμινάριο Λατινικής Φιλολογίας 
Σ. Γεωργακοπούλου, Δ. Μπενέτος, Θ. Τσαρτσίδης, Α. Φραντζή (Φροντιστηριακό)

4.0

ΝΦ

ΚΦΝ12

ή
ΚΦΝ13
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. Ι
Χ. Ντουνιά
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙ
Θ. Αγάθος

3.0

ΒΦ

ΚΦΒ08 Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
Κ. Παΐδας

3.0

ΓΛ

ΚΦΓ08 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ν. Παντελίδης

4.0

ΠΑΙΔ

ΚΠΔ71 Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών
Μ. Φουντοπούλου

4.0

 

 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας   Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΚΦΑ17 Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
Μ. Γιόση

4.0

ΑΕΦ

ΚΦΑ19

Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Α. Μπάζου

4.0

ΑΕΦ

ή
ΛΑΟ

ΚΦΑ20 

ή
 
ΚΦΛ06
Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
Ε. Ζαμάρου 
ή 
Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου (Α-Λ) - Β. Χρυσανθοπούλου (Μ-Ω)

4.0

ΛΦ

ΚΦL08 Λατινική Φιλολογία: Δράμα – Κωμωδία
Α. Μιχαλόπουλος

4.0

ΓΛ

ή

ΛΦ

ΚΦΓ20

ή

ΚΦL12

Κοινωνιογλωσσολογία
Σ. Μπέλλα

ή

Λατινική Πεζογραφία

Θ. Τσαρτσίδης

3.0

ΝΦ

ΚΦΝ15 

ή

ΚΦΝ16
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού  αι. ΙΙΙ 
Χ. Ντουνιά
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού  αι. ΙV
Θ. Αγάθος

3.0

ΑΕΦ

ή

ΛΦ

Ε.Ε * 

ή

ΚΦΑ21

Ελεύθερη Επιλογή * 

ή

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Μ. Θωμά

4.0

ΠΑΙΔ

ΚΠΔ74 Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Ευ. Φρυδάκη

4.0


 

* Οι φοιτητές επιλέγουν είτε το Σεμινάριο ΑΕΦ (το αντικείμενο το σεμιναρίου ανανεώνεται κάθε χρόνο) είτε ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από έναν κατάλογο μαθημάτων τα οποία προέρχονται τόσο από το Τμήμα Φιλολογίας όσο και από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (ο κατάλογος αυτός επίσης ανανεώνεται σε ετήσια βάση). 

Κατάλογος μαθημάτων Ε.Ε. για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Τμήμα Φιλολογίας

ΚΦΛ06   Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών

ΚΦΒ07, ΜΦΒ07   Υμνογραφία

ΜΦΒ05    Παλαιογραφία

ΜΦΒ09    Αγιολογία

ΜΦΒ04    Φιλολογία στο Βυζάντιο

ΓΦΓ07      Πραγματολογία

ΓΦΒ11      Βυζαντινή Ιστοριογραφία 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

68Θ202  Το θέατρο της αρχαιότητας Β΄

68Θ206  Το θέατρο της αρχαιότητας Δ΄

68Θ210  Το θέατρο της αρχαιότητας ΣΤ΄


Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 

ΚΙΑ02   Προϊστορική Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία

ΚΙΑ14   Βυζαντινή Αρχαιολογία

ΚΙΙ03    Βυζαντινή Ιστορία

ΚΙΙ89    Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

ΚΙΙ91  Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Νομισματική


Τμήμα ΦΠΨ

ΚΠΔ01   Παιδαγωγική  

ΚΦΣ84   Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΚΠΔ72   Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία


Τμήμα Ψυχολογίας

ΚΨΧ09 Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης

ΚΨΧ10 Σχολική Ψυχολογία

ΚΨΧ22  Εξελικτική ψυχοπαθολογία  *Για τις περιγραφές των μαθημάτων συμβουλευτείτε τους ιστοτόπους και τους Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων