Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Τμήματος Φιλολογίας » Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 2018-2019

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO

  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝO

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝO


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας    

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ05 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
Αικ. Καρβούνη

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ06 Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε.Ζαμάρου

4.0

ΛΦ

ή
ΙΣΤ

ΓΦL03
 
ή
ΓΙΙ01
Λατινική Φιλολογία- ΄Επος
Ε. Καραμαλέγκου
ή
Αρχαία Ιστορία Α΄
Σ. Ψωμά

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Α. Παναγιώτου

4.5

ΝΦ

ΓΦΝ04


ΓΦΝ06

ή
ΓΦΝ18

Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. Ι 
Τ. Λεντάρη

Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου  αι. ΙΙ
Γ. Ξούριας
ή
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού  αι. VI 
Γ. Ξούριας 

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ03 Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Γ. Μαρκόπουλος

4.5

ΓΛ

ΓΦΓ04 Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Γ. Μαρκόπουλος

4,5


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄    

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ07 Όμηρος [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
Ε. Μακρυγιάννη

4,5

ΛΦ

ΓΦL04 Λατινική Φιλολογία- Ρητορεία
Μ. Γκαράνη          

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ05


ΓΦΝ17
Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου  - 17ου  αι. ΙΙ
(Δεν προσφέρεται το 2018-2019)

Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ05 Σύνταξη Α΄ (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Β. Σπυρόπουλος

4,5

ΓΛ

ΓΦΓ06 Σημασιολογία
Α. Μόζερ

4,5

ΓΛ

ΓΦΓ07 Πραγματολογία
Σ. Μπέλλα

4,5

ΛΑΟ
ή
ΠΑΙΔ

ή
ΦΛΣ

ΓΦΛ02 


ή
ΓΦΛ04

ή
ΓΠ

ή
ΓΦΣ84
Φιλολογική Λαογραφία 
Μ. Καπλάνογλου 

ή
Κοινωνική Λαογραφία
Γ. Κούζας
ή
Παιδαγωγική
Γ. Πασιάς 
ή
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Π. Πανταζάκος 

4.0


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ09 Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Μ. Θωμά

4

ΛΦ

ΓΦL05 Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
Σ. Παπαϊωάννου

4

ΒΦ

ή
ΑΡΧΑΙΟ
 
ή
ΙΣΤ

ΓΦΒ07
 
ή
ΓΙΑ01

ή
ΓΙΙ02
Υμνογραφία
Γ. Πιτσινέλης
ή
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Π. Βαλαβάνης - Ε. Πέππα
ή
Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
Σ. Ανεζίρη

3

ΓΛ

ΓΦΓ08 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ν. Παντελίδης

4

ΓΛ

ΓΦΓ09 Ψυχογλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία 
Σ. Βαρλοκώστα

ΓΛ

ΓΦΓ10 Στοιχεία επιστημονικής γραφής
Σ. Κουτσουλέλου

4

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ85 Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
Δ. Φωτεινός

4

ΨΥΧ

ΓΨΧ03

ή
ΓΨΧ10

Εξελικτική Ψυχολογία
Η. Μπεζεβέγκης

Σχολική Ψυχολογία
Χρ. Χατζηχρήστου

3


3

 


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ11


ή 
ΓΦΑ13

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα]
Β. Βερτουδάκης, Μ. Γιόση, Α. Μπάζου, Γ. Κάρλα, Ε. Μακρυγιάννη, Ν. Καναβού, Σ. Ματθαίος, Β. Λεντάκης, S. Costanza, Μ. Θωμά,  Α. Φραντζή (Φροντιστηριακό)

ή
Μεταγενέστερη γραμματεία
Γ. Κάρλα

4.0

ΑΕΦ


ή
ΠΑΙΔ
ή
ΨΥΧ

ΓΦΑ12

ή
ΓΠΔ72

ή
ΓΨΧ09

ή
ΓΨΧ22
Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
Ι. Κωνσταντάκος
ή
Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
Μ. Φουντοπούλου
ή
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης
Χρ. Χατζηχρήστου
ή
Εξελικτική ψυχοπαθολογία
Η. Μπεζεβέγκης

4.0

ΛΦ

ΓΦL07 Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δ. Μπενέτος

4.0

ΝΦ

ΓΦΝ09 Θεωρία Λογοτεχνίας
Π. Καρπούζου

4.0

ΝΦ

ή
ΓΛ

ή
ΙΣΤ

ή
ΓΛ 

ΓΦΝ08

ή
ΓΦΓ15 

ή
Γ
II03

ή

ΓΦΓ16

Συγκριτική Φιλολογία
 Λ. Ιωακειμίδου
ή
Γνωστική Γλωσσολογία 
Ε. Παναρέτου
ή
Βυζαντινή Ιστορία
Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη
ή
Υπολογιστική Γλωσσλογία
Γ. Μαρκόπουλος

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ11 Σύνταξη Β΄ 
Β. Σπυρόπουλος

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ13 Γλωσσική Κατάκτηση
Σ. Βαρλοκώστα

4.0

ΦΛΣ

ΓΦΣ85 

ή
ΓΦΣ86
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
 Ε .Μαραγγιανού (Α-Λ), Γ. Καλογεράκος (Μ-Ω)
ή
Μεσαιωνική Φιλοσοφία
Γ. Στείρης

2.0


 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄


Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ16

ή

ΓΦΑ15

Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Βερτουδάκης

ή

Ελληνιστική ποίηση (Εισαγωγή - Ερμηνεία κειμένων)
Χ. Φάκας

4.0

ΛΦ

ή
ΓΛ

ή
ΙΣΤ

ΓΦL06


ή
ΓΙΙ04
Λατινική Φιλολογία- Ελεγεία
Σ. Γεωργακοπούλου

ή
Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Σπ. Πλουμίδης

4.0

ΒΦ

ΓΦΒ08

Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
Δ. Καλαμάκης

3.0

ΝΦ

ΓΦΝ07 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. Ι
Ε. Γαραντούδης

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ17


Κειμενογλωσσολογία -Ανάλυση λόγου 
Δ. Γούτσος

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ24 Ιστορία Γλωσσολογίας 
Σ. Κουτσουλέλου

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ71 Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Γλώσσας
Αθ. Μιχάλης

4.0

 

Ε.Ε*  Ελεύθερη Επιλογή

3.0Η΄ ΕΞΑΜΗΝO- Κατεύθυνση Γλωσσολογίας  Γ΄    Δ΄    Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Η΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘ.

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ECTS

ΑΕΦ

ΓΦΑ19

Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Σ. Ματθαίος

4.0

ΑΕΦ

ΓΦΑ17

ή
ΓΦΑ20
Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Β. Λεντάκης
ή 
Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
Ε. Ζαμάρου

4.0

ΛΦ

ή
ΒΦ

ΓΦL08 

ή
ΓΦΒ11
Λατινική Φιλολογία- Δράμα - Κωμωδία
Α. Μιχαλόπουλος 
ή
 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
Δ. Καλαμάκης

3.0

ΝΦ

ή
ΛΑΟ

ΓΦΝ15

ή
ΓΦΛ06
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ
Χ. Ντουνιά
ή
Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών
Μ. Καπλάνογλου (Α-Λ) - Β. Χρυσανθοπούλου (Μ-Ω)

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ20

ή
ΓΦΓ23

Κοινωνιογλωσσολογία
Σ. Μπέλλα
ή
Υφογλωσσολογία
Ε. Παναρέτου

4.0

ΓΛ

ΓΦΓ21
ή
ΓΦΓ25

ή
ΓΦΓ31
Πτυχιακή εργασία 
ή
Γλωσσική Μεταβολή
Α. Γιάνναρης
ή
Γραμματισμός
Ε. Ιντζίδης

4.0

ΠΑΙΔ

ΓΠΔ74 Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση
Ευ. Φρυδάκη

4.0

 

 Ε.Ε.* Ελεύθερη Επιλογή

3.0

*Οι φοιτητές του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου Γλωσσολογικού μπορούν να παρακολουθήσουν στα πλαίσια της ελεύθερης επιλογής (Ε.Ε.):

A) μαθήματα Γλωσσολογίας, τα οποία δεν επέλεξαν σε προηγούμενο εξάμηνο (π.χ. Γνωσιακή ή Υπολογιστική Γλωσσολογία)

Β) οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλολογίας ή άλλο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Για τον κατάλογο μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής στην Κατεύθυνση Γλωσσολογίας πατήστε ΕΔΩ