Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Τμήματος Φιλολογίας » A´εξάμηνο 2018-2019

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 (Κοινό για όλους)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. ΚΩΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ECTS
ΑΕΦ ΦΦΑ01

Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
Α. Μπάζου (Κ-Ξ)

Ε. Ζαμάρου (Α-Ι) & (Ο-Ω)

4.5
ΑΕΦ ΦΦΑ02 Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων]
Ρ. Χατζηλάμπρου (Α-Λ)
Ρ. Χατζηλάμπρου (Μ-Ω)
4.0
ΛΦ ΦΦL01 Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
Μ. Γκαράνη (Α-Λ)
Μ. Γκαράνη (Μ-Ω)
4.5
ΒΦ ΦΦΒ01

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Μ. Λουκάκη (Α-Λ)
Α. Παναγιώτου (Μ-Ω)

Χ. Μεσσής Πρακτική άσκηση (Α-Λ)
Γ. Πιτσινέλης Πρακτική άσκηση (Μ-Ω)

4.5
ΛΑΟ ΦΦΛ01 Εισαγωγή στη Λαογραφία
Μ. Καπλάνογλου (Α-Λ) – Β. Χρυσανθοπούλου (Μ-Ω)
4.5
ΝΦ ΦΦΝ01 Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δ. Αγγελάτος (Α-Λ) και (Μ-Ω)
4.0
ΓΛ ΦΦΓ01 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)
Α. Μόζερ (Α-Λ)
Ε. Παναρέτου (Μ-Ω)
4.0