Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα » Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 2016-2017

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Α΄Εξάμηνο, ΒΦΑ03)

 • Διδάσκουσα: Α. Καρβούνη

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ: Ηρόδοτος (Γ΄Εξάμηνο, ΒΦΑ04)

Ηρόδοτος: εισαγωγή στην ιστοριογραφία, σύγκριση Εκαταίου, Ηροδότου και Θουκυδίδη, ο βίος και το έργο του Ηροδότου, ερμηνεία επιλεγμένων χωρίων από το πρώτο και τρίτο  βιβλίο.

 • Διδάσκουσα: Α. Κουμιώτου

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ: Θουκυδίδης (Ε΄Εξάμηνο, ΒΦΑ27)

Κατά τις παραδόσεις θα αναγνωσθούν και θα σχολιασθούν εκτενή αποσπάσματα από το σύνολο του κειμένου 
των Ιστοριών του Θουκυδίδη. Θα μελετηθεί η γλώσσα, το λογοτεχνικό ύφος, η ιστορική μέθοδος και η 
κοσμοθεωρία του ιστορικού. Θα συζητηθούν προβλήματα κριτικής και παραδόσεως του κειμένου και θα γίνει
 αξιολόγηση της συμβολής του έργου στην εξέλιξη της ιστοριογραφίας ως λογοτεχνικού και επιστημονικού είδους
 Διδάσκ.: Αμφ. Παπαθωμάς

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙV: Μεταγενέστερη ιστοριογραφία (ΣΤ΄Εξάμηνο, ΒΦΑ27)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ελληνική συγγραφική παραγωγή των αυτοκρατορικών χρόνων με έμφαση στα είδη της πεζογραφίας. Τα εισαγωγικά μαθήματα εξετάζουν το ιστορικό πλαίσιο της ρωμαϊκής κυριαρχίας, τις νέες τάσεις στην ελληνική ιστοριογραφία που αναδύονται κατά την περίοδο αυτή, καθώς και την άνθηση της ρητορικής, το κίνημα της 'Δεύτερης Σοφιστικής' και τους εκπροσώπους της, το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα και το είδος της βιογραφίας. Για το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων εστιάζουμε στη μορφή του Πλουτάρχου και στους Παράλληλους Βίους του, και στη μελέτη του βίου του Αλεξάνδρου.

 • Διδάσκουσα: Αικ. Καρβούνη

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 2016-2017

Λατινική Φιλολογία Ι: Θεματογραφία (Β΄Εξάμηνο, ΒΦL03)

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η επανάληψη, διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών έσα από τη μελέτη επιλεγμένων φαινομένων της λατινικής γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους μέσα από την επεξεργασία ασκήσεων και κειμένων της λατινικής πεζογραφίας.

Διδάσκοντες: Σ. Παπαϊωάννου (Α-Λ), Α. Μιχαλόπουλος (Μ-Ω)

 

Λατινική Φιλολογία ΙΙ: Ιστοριογραφία (Γ΄Εξάμηνο, ΒΦL04)

 1. Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία. Ιστορικές περίοδοι και αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς.
 2. Λογοτεχνικά είδη
  • Ιστοριογραφία του 6ου μ.Χ. αι. στη Δύση: Gregorius Turonensis, Historia Francorum, αποσπάσματα για τους Φράγκους βασιλείς της δυναστείας των Μεροβιγγείων.
  • Θρησκευτική Μεσαιωνική Ποίηση: Sequentiae Stabat Mater και Dies Irae. Ρυθμοτονική λατινική μεσαιωνική μετρική.
  • Κοσμική Μεσαιωνική Ποίηση: Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (Ad Radegundem), Carmina Burana (O fortuna, Imperatrix Mundi).
  • Θρησκευτικό δράμα:  Ludus passionis. Γέννηση και εξέλιξη του θρησκευτικού δράματος και σύνδεσή του με το ευρωπαϊκό θέατρο.
 3. Λέξεις Κλειδιά: Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία, Gregorius Turonensis, Sequentia, Ludus passionis, Historia Francorum

Διδάσκων: Δ. Μπενέτος


Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας 2016-2017

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΦΝ03 (Δ’ Εξαμ.) Νεοελληνική Φιλολογία Ι/Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τις αρχές έως και τον 20ό αι.            

 • Διδάσκων: Γιάννης Ξούριας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γραμματολογική επισκόπηση της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής από τις αρχές έως τον 20ό αι., ώστε οι φοιτητές/τριες να διαμορφώσουν, μέσα από την παρουσίαση των συνεχειών και των ρήξεων, επαρκή εικόνα της εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας (γραμματολογικές περίοδοι, συγγραφείς, έργα, αισθητικά και πνευματικά ρεύματα). Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τους μεθοδολογικούς και επιστημολογικούς προβληματισμούς της ιστοριογραφίας της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων, τα οποία αξιοποιούνται ως εποπτικά εργαλεία και ως τεκμήρια των γενικών γραμματολογικών διαπιστώσεων.

ΒΦΝ83 (ΣΤ’ Εξάμ.)  Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ/Ποίηση και πεζογραφία 19ου και 20ού αι.

 • Διδάσκουσα: Αικατερίνη Χανή

Η γενιά του ’30. Ευρωπαϊκός και ελληνικός υπερρεαλισμός. Ευρωπαίοι υπερρεαλιστές στις αρχές του 20ου αι. Κείμενα Φουτουρισμού, Νταντά, Γάλλων Υπερρεαλιστών. Ελληνικός Υπερρεαλισμός. Επεξεργασία κειμένων των Ανδρέα Εμπειρίκου, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΦΝ08 (Ε’ Κλασικό) Συγκριτική Φιλολογία

 • Διδάσκουσα: Λητώ Ιωακειμίδου

Ύστερα από μια εισαγωγή στον κλάδο της Συγκριτικής Φιλολογίας και την παρουσίαση του ερευνητικού της ενδιαφέροντος για το ζήτημα των λογοτεχνικών ειδών, το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση του διηγήματος. Μελετώνται τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και με τη στήριξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη του διηγήματος στο πλαίσιο της δυτικής λογοτεχνικής παραγωγής από την Αναγέννηση μέχρι τις μέρες μας και στους «σταθμούς» της πορείας του. Βάσει επιλογής κειμένων, αναπτύσσονται ζητήματα του ηθογραφικού, του νατουραλιστικού και του μοντερνιστικού διηγήματος στη νεοελληνική και τις ξένες λογοτεχνίες.

ΚΦΝ09 (Ε’ Κλασικό) Θεωρία Λογοτεχνίας

 • Διδάσκουσα: Άννα Τζούμα

Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Οι Περιγραφικές θεωρίες του 20ου αι.: Φορμαλισμός, Νέα Κριτική, Τσέχικος δομισμός, Γαλλικός δομισμός, Σημειωτική. Εισαγωγή στη Δομική αφηγηματολογία. Αφηγηματική τυπολογία G. Genette. Παραδειγματισμός από το μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες.

ΓΦΝ07 (Ζ’ Γλωσσολογικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. I

 • Διδάσκουσα: Αικατερίνη Χανή 

Η ελληνική ποίηση κατά τις αρχές της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους. Κείμενα Φαναριωτών και Επτανήσιων. Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος

ΚΦΝ12 (Ζ’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. I

 • Διδάσκουσα: Χριστίνα Ντουνιά 

Στο μάθημα εξετάζεται η ποίηση και η ποιητική του Κ. Π. Καβάφη, με παράλληλη έμφαση στα βασικά κριτικά κείμενα που γράφτηκαν για το έργο του. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σχέσης του Καβάφη με την «ανανεωμένη ποιητική παράδοση», η προσέγγιση  τεχνοτροπικών και θεματικών παραμέτρων της ποίησης του καθώς και η πρόσληψή του στα χρόνια του μεσοπολέμου.  Σε αυτή την προοπτική θα εξεταστούν επίσης όψεις της ποίησης του «αστικού χώρου» της δεκαετίας του 1920 με επίκεντρο το έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη.

ΚΦΝ13 (Ζ’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. II

 • Διδάσκων: Θανάσης Αγάθος 

Εστίαση στη νεοελληνική πεζογραφία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα και στα ποικίλα ρεύματα που επηρέασαν την πεζογραφική παραγωγή, με παράλληλη εξέταση αντιπροσωπευτικών κειμένων της περιόδου (Ξενόπουλος, Θεοτόκης, Χατζόπουλος, Καζαντζάκης).

ΓΦΝ15 (Η’ Γλωσσολογικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. III

 • Διδάσκουσα: Αικατερίνη Χανή 

Η γενιά του ’30. Ευρωπαϊκός και ελληνικός υπερρεαλισμός. Ευρωπαίοι υπερρεαλιστές στις αρχές του 20ου αι. Κείμενα Φουτουρισμού, Νταντά, Γάλλων Υπερρεαλιστών. Ελληνικός Υπερρεαλισμός. Επεξεργασία κειμένων των Ανδρέα Εμπειρίκου, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου.

ΚΦΝ15 (Η’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. III

 • Διδάσκουσα: Αικατερίνη Χανή 

Η γενιά του ’30. Ευρωπαϊκός και ελληνικός υπερρεαλισμός. Ευρωπαίοι υπερρεαλιστές στις αρχές του 20ου αι. Κείμενα Φουτουρισμού, Νταντά, Γάλλων Υπερρεαλιστών. Ελληνικός Υπερρεαλισμός. Επεξεργασία κειμένων των Ανδρέα Εμπειρίκου, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου.

ΚΦΝ16 (Η’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. IV

 • Διδάσκων: Θανάσης Αγάθος 

Μελέτη των ιδεολογικών και αισθητικών προσανατολισμών των πεζογράφων της γενιάς του 1930, παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κειμένων της περιόδου (Μυριβήλης, Θεοτοκάς, Τερζάκης, Πολίτης, Βενέζης, Καραγάτσης, Νάκου κ.ά.) και εξέταση της κριτικής υποδοχής τους και της θέσης τους στον κανόνα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

 

Μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας 2015-2016

Μάθημα ΦΒ27 Βυζαντινή Φιλολογία (Γ΄ εξάμηνο).

 • Διδάσκων: Αντώνιος Παναγιώτου

Περίληψη

Θα γίνει παρουσίαση μιας γενικής θεώρησης της βυζαντινής λογοτεχνίας και θα γίνει μελέτη κειμένων που θα αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη της. Έμφαση βεβαίως θα δοθεί σε κείμενα ιστορικού περιεχομένου.

Μαθήματα Γλωσσολογίας 2016-2017

Ιστορική γλωσσολογία: εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική, ινδοευρωπαϊκή ιστορία της ελληνικής (ΣΤ' εξάμηνο, ΦΓ07)

Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία. Προεπιστημονική Γλωσσολογία. Επιστημονική Γλωσσολογία: Θεωρητικές βάσεις και μέθοδοι της Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας (γλωσσική μεταβολή, εξωτερική και εσωτερική επανασύνθεση, φωνολογικοί νόμοι). Η έννοια της γενετικής συγγένειας γλωσσών και οι γλωσσικές οικογένειες. Η ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Καταγωγή, προϊστορία και πρώιμη ιστορία της ελληνικής γλώσσας:
Ινδοευρωπαϊκή, Πρωτοελληνική, προελληνικές γλώσσες. Περίοδοι της ιστορίας της Ελληνικής. Προ-αλφαβητικές γραφές. Το ελληνικό αλφάβητο. Η διαλεκτική διάσπαση της Ελληνικής. Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι και η χρήση τους στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. H εξέλιξη της Ελληνικής στην αλεξανδρινή-ρωμαϊκή, μεσαιωνική και νεότερη περίοδο: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξιλόγιο. Εξωτερική ιστορία της Ελληνικής.

 • Διδάσκων: Ν. Παντελίδης