Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα » Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 2017-2018

Α' Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (ΦΑ100)

 • Διδάσκων: Γ. Βασίλαρος

Θεματογραφία (ΦΑ105)

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με την αττική διάλεκτο μέσω της μελέτης επιλεγμένων αποσπασμάτων του αττικού πεζού λόγου (κυρίως ιστοριογραφικών και ρητορικών κειμένων) και μέσω της αναλυτικής συζήτησης θεμάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μορφολογική ή συντακτική άποψη. Επιδιώκεται τόσο η ενεργοποίηση των προϋπαρχουσών γνώσεων των φοιτητών όσο και η συμπλήρωσή τους στα επίπεδα της μορφολογίας, της σύνταξης και του λεξιλογίου. Έμφαση θα δοθεί όχι μόνον στην κατανόηση του κειμένου, αλλά και στη διαδικασία και τις τεχνικές της μετάφρασης με στόχο την καλλιέργεια μεταφραστικής ευαισθησίας στους φοιτητές.

 • Διδάσκοντες: Α. Μπάζου - Α. Παπαθωμάς

Β' Εξάμηνο

Ξενοφών (ΦΑ200)

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με ένα από τα πιο απαιτητικά και σημαντικά έργα του Ξενοφώντος, την Κύρου Παιδεία. Θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε, να μεταφράσουμε και να σχολιάσουμε αποσπάσματα και από τα οκτώ βιβλία της βιογραφικής αυτής μυθιστορίας (ή ιστορικού μυθιστορήματος) του Ξενοφώντος. Στόχος μας θα είναι τόσο η εξοικείωσή μας με τον αττικό πεζό λόγο όσο και η προσέγγιση του ξενοφώντειου αυτού έργου ως του πρώτου μυθιστορήματος μαθητείας ή εφηβικού μυθιστορήματος (Bildungsroman) του πολιτισμού μας, αλλά και ως ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος πολιτικού εγχειριδίου (κατόπτρου ηγεμόνος) των κλασικών χρόνων.

 • Διδάσκων: Γ. Βασίλαρος

Αττικοί ρήτορες (ΦΑ106)

Για τα δύο κλιμάκια Α-Μ, Λ-Ω, με θεματική «Αττικοί ρήτορες», με διαφοροποιημένη για κάθε κλιμάκιο ύλη: «Κείμενα Αττικής ρητορείας», με προεργασία σεμιναριακής άσκησης.

 • Διδάσκοντες: Ρ. Χατζηλάμπρου - Γ. Κάρλα

Δ' Εξάμηνο

Δραματική ποίηση (ΦΑ107)

 • Διδάσκων: Χ. Φάκας

Ε' Εξάμηνο

Φιλοσοφικά κείμενα (ΦΑ108)

 • Διδάσκων: Γ. Βασίλαρος

Ζ' Εξάμηνο

Ομήρου Οδύσσεια (ΦΑ109)

Εισαγωγή στην ομηρική ποίηση: ομηρικό ύφος και προφορική ποιητική, Όμηρος και γραφή, γλώσσα, μέτρο, παράδοση του κειμένου, Ομηρικό ζήτημα. Εισαγωγή στην Οδύσσεια: θέμα, δομή, αφηγηματική τεχνική, Τηλεμάχεια. Ερμηνεία της ραψωδίας ε.

 • Διδάσκουσα: Ε. Ζαμάρου

Η' Εξάμηνο

Θουκυδίδης (ΦΑ110)

Γενική εισαγωγή στο βίο και στο έργο του Θουκυδίδη. Βιογραφικά. Η εποχή του και η επίδρασή της στο έργο του. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Η ιστοριογραφική μέθοδος του Θουκυδίδη. Αφήγηση και δημηγορίες. Η αξιοπιστία και η ηθική του, η γλώσσα και το ύφος του. Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός των κάτωθι αποσπασμάτων από τα τρία πρώτα Βιβλία των Ιστοριών

Βιβλίο 1, κεφ. 1: Προοίμιο

Βιβλίο 1, κεφ. 2-19: Αρχαιολογία

Βιβλίο 1, κεφ. 68-71: Δημηγορία των Κορινθίων

Βιβλίο 1, κεφ. 140-144: Πρώτη δημηγορία του Περικλή

Βιβλίο 2, κεφ. 47-54: Ο μεγάλος λοιμός

Βιβλίο 3, κεφ. 41-48: Οι δημηγορίες για την Μυτιλήνη - Η δημηγορία του Διοδότου

Βιβλίο 3, κεφ. 82-83: Το κεντρικό τμήμα της κερκυραϊκής στάσεως (Η παθολογία του πολέμου)

 • Διδάσκων: Γ. Βασίλαρος (Α-Λ), 

Ενότητες από την Θουκυδίδου ξυγγραφήν

 • Διδάσκων: Α. Παπαθωμάς (Μ-Ω)

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 2017-18

Α΄Εξάμηνο

Θεματογραφία (ΦL101)

Εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων Λατινικής πεζογραφίας. Εμβάθυνση και εμπέδωση της γραμματικής και του συντακτικού. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου.

Διδάσκουσα: Μ. Γκαράνη

Η΄Εξάμηνο

Ρητορεία-Φιλοσοφία (ΦL102)

Το μάθημα θα εστιάσει σε ένα λόγο του Κικέρωνα, τον πρώτο Κατιλινιακό λόγο (63 π.Χ.). Θα εξετάσουμε τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της συνωμοσίας του Κατιλίνα, καθώς και τις ρητορικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, όπως αυτές σχετίζονται με τον απώτερο σκοπό του ρήτορα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη γραμματική και το συντακτικό του κειμένου. Συγχρόνως θα γίνει μια γενικότερη εισαγωγή στην ιστορία της Ρητορικής στην Αρχαία Ρώμη.

Διδάσκουσα: Μ. Γκαράνη

Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας 2017-2018

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΝ105 (Α’ Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας) Νεοελληνική Φιλολογία/Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (από τις αρχές έως και τον 20ό αι.)

 • Διδάσκων: Γιάννης Ξούριας Α-Λ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γραμματολογική επισκόπηση της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής από τις αρχές έως τον 20ό αι., ώστε οι φοιτητές/τριες να διαμορφώσουν, μέσα από την παρουσίαση των συνεχειών και των ρήξεων, επαρκή εικόνα της εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας (γραμματολογικές περίοδοι, συγγραφείς, έργα, αισθητικά και πνευματικά ρεύματα). Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τους μεθοδολογικούς και επιστημολογικούς προβληματισμούς της ιστοριογραφίας της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων, τα οποία αξιοποιούνται ως εποπτικά εργαλεία και ως τεκμήρια των γενικών γραμματολογικών διαπιστώσεων.

 • Διδάσκων: Θανάσης Αγάθος Μ-Ω 

Συνοπτική παρουσίαση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 11ο αιώνα έως τα τέλη του 20ού αιώνα, με παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κειμένων και αναφορά στα ρεύματα που διαμόρφωσαν την ποιητική και την πεζογραφική παραγωγή.

ΦΝ208   (Ζ’ Εξαμ. Κατεύθυνση Ψυχολογίας) Νεοελληνική Φιλολογία/ Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος-20ος αι.

 • Διδάσκων: Ευριπίδης Γαραντούδης

Στόχος του μαθήματος είναι να αναλυθούν αισθητικά και να ενταχθούν στο ιστορικογραμματολογικό πλαίσιό τους ποιητικά κείμενα Ελλήνων ποιητών του 19ου και του 20ού αιώνα. Οι ποιητές που θα εξεταστούν είναι οι Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Κωστής Παλαμάς, Κ.Π. Καβάφης, Κ.Γ. Καρυωτάκης, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος, Ανδρέας Εμπειρίκος, Μανόλης Αναγνωστάκης και Κική Δημουλά. Οι ποιητές επιλέχθηκαν με κριτήριο ότι αντιπροσωπεύουν βασικές εκδοχές της εξέλιξης της ελληνικής ποίησης από την αρχή της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας μέχρι τις μέρες μας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα επιχειρηθεί αφενός η «προσωποποιημένη» εξέταση του έργου των παραπάνω ποιητών και αφετέρου η συνεξέταση του έργου τους, ώστε να γίνει αντιληπτή η ανταπόκρισή τους στα αισθητικά ρεύματα και τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες της εποχής τους.

ΦΝ210  (Η’ Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής) Νεοελληνική Φιλολογία/Νέα Ελληνική   Φιλολογία: 19ος -20ος αι.

 • Διδάσκων: Δημήτρης Αγγελάτος Α-Λ και Μ-Ω

Λόγος και εικόνα στη νεοελληνική ποίηση του Υπερρεαλισμού (1930 κ.εξ.)

ΠEPIΓPAΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην παράδοση θα εξεταστεί η νεοελληνική ποίηση του Υπερρεαλισμού κατά τη δεκαπενταετία 1930-1945, μέσα από το πρίσμα της άρρηκτης σχέσης λόγου και εικόνας, έχοντας ως βασικούς άξονες αναφοράς τις φιλοσοφικές, αισθητικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις της υπερρεαλιστικής τέχνης όπως και τις συναφείς προγραμματικές αρχές του κινήματος, θεματοποιημένες κατά μείζονα λόγο στο πρώτο και στο δεύτερο μανιφέστο του A. Breton (1924 και 1930 αντίστοιχα).

O στόχος του Υπερρεαλισμού, που ξεπερνούσε τις αμιγώς θεωρούμενες λογοτεχνικές επιδιώξεις, ήταν να αλλάξει τον τρόπο αντίληψης για την ζωή, αποδεσμεύοντας την ανθρώπινη κατανόηση από οποιεσδήποτε κοινωνικές ή άλλες δεσμεύσεις, και έτσι να μεταμορφώσει τον κόσμο, ανακαλύπτοντας με τρόπο πολυπρισματικό τις ουσιώδεις αθέατες όψεις του, στη μεταβλητότητα και την ακατάβλητη παροντικότητά τους. Σημαντικότατο ρόλο είχε εδώ αφενός η ανάλυση του S. Freud για το ασυνείδητο (όνειρο, γλώσσα, κλπ.), αφετέρου οι φιλοσοφικές-αισθητικές κατακτήσεις του Ρομαντισμού.

Η απελευθέρωση της ποιητικής και εν γένει της καλλιτεχνικής δημιουργίας από τον έλεγχο του συνειδητού, τροφοδοτήθηκε από τον κόσμο των ονείρων, τον ελεύθερο συνειρμό και την αυτόματη γραφή. Δεσπόζων εδώ υπήρξε ο ρόλος της συναρμογής λόγου και εικόνας και η δι’ αυτής συγκρότηση δραστικών πεδίων επανερμηνείας των εντάσεων της πραγματικότητας και εμβάθυνσης σ’ αυτές, κατά την εκάστοτε παροντική ανάδυσή τους.

Έτσι, ρηματικά (λόγος) και οπτικά (εικόνες) μεγέθη συναρμόζοντας ακαριαία, φαινομενικά ανόμοιες καταστάσεις πραγμάτων, ήταν σε θέση να εκδιπλώνουν αθέατες και λανθάνουσες ιδιότητες και όψεις αυτών, δημιουργώντας ολότελα νέες εστίες ανοικειωτικής πρόσληψής τους και βέβαια νέους όρους καλλιτεχνικής (ανα)παράστασής τους. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναλυθούν και θα ερμηνευθούν ποιήματα του Νικ. Ράντου/Νικ. Κάλας [=Νίκ. Καλαμάρης], του Ανδρ. Εμπειρίκου, του Οδυσ. Ελύτη και του Νίκ. Εγγονόπουλου.

ΠΗΓΕΣ

 1. A. Breton, Μανιφέστα του υπερρεαλισμού (1924· 1930· 1942), (εισαγ.- μτφρ.- σχόλ.: Ελένη Μοσχονά), Αθήνα, Δωδώνη, 1972.
 2. A. Breton, Υπερρεαλισμός και ζωγραφική (1925-1926· 1941), (μτφρ.: Στ. Ν. Κουμανούδης), Αθήνα, Ύψιλον, 1981.
 3. T. Tzara, «Δοκίμιο για την ποίηση» (1931), (μτφρ.: Κατερίνα Παπαϊακώβου): Υπερρεαλισμός I, Αθήνα, Παραλληλόγραμμες Εκδόσεις, 1980, [χ. σ.].
 4. [Υποδοχή του υπερρεαλισμού και κριτική διαμάχη (1931-1945)] (επιμ.: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου), Ηριδανός 4 (Φεβρ.-Μαρτ. 1976) [=Αφιέρωμα στον Ανδρέα Εμπειρίκο και τον Ελληνικό Υπερρεαλισμό] 88-133.
 5. Δημήτρ. Μεντζέλος, «Ο υπερρεαλισμός κι οι τάσεις του» (1931), Ηριδανός 4 (Φεβρ.-Μαρτ. 1976) [=Αφιέρωμα στον Ανδρέα Εμπειρίκο και τον Ελληνικό Υπερρεαλισμό] 88-96.
 6. A. Breton, Τα συγκοινωνούντα δοχεία. Η ερμηνεία των ονείρων και τρεις επιστολές του Φρόϋντ (1932), (μτφρ.: Λήδα Παλαντίου), Αθήνα, Αιγόκερως, 1982.
 7. Νικ. Κάλας, Ποιήματα (1933): Γραφή και φως, Αθήνα, Ίκαρος, 1983, 7-92.
 8. Ανδρ. Εμπειρίκος, Το θέαμα του Μπογιατιού ως κινουμένου τοπίου (γράφ.: 1933), (επιμ.-επίμετρο: Γιώργ. Γιατρομανωλάκης), Αθήνα, Άγρα, 2009 [έκδ. εκτός εμπορίου]. 
 9. Ανδρ. Εμπειρίκος, Υψικάμινος (1935), Αθήνα, Άγρα, 1980[4η].
 10. Ανδρ. Εμπειρίκος, Ενδοχώρα (1934-1937), Αθήνα, Άγρα, 1980 [4η· 1η:1945].
 11. Νίκ. Καλαμάρης, «Υ., Ο άγνωστος «Χ» στην τέχνη» (1937), Ηριδανός 4 (Φεβρ.-Μαρτ. 1976) [=Αφιέρωμα στον Ανδρέα Εμπειρίκο και τον Ελληνικό Υπερρεαλισμό] 98-100.
 12. Ανδρ. Εμπειρίκος, Περί σουρρεαλισμού. Η διάλεξη του 1935, (εισαγ.-επιμ.: Γιώργ. Γιατρομανωλάκης), Αθήνα, Άγρα, 1998.
 13. Ανδρ. Εμπειρίκος, Γραπτά ή Προσωπική Μυθολογία (1936-1946), Αθήνα, Άγρα, 1980 [3η· 1η:1960].
 14. Νίκ. Εγγονόπουλος, Ποιήματα Α’. Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν [1938]-Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής [1939], Αθήνα, Ίκαρος, 1977 [2η:1966].
 15. Οδυσ. Ελύτης, Προσανατολισμοί (1940), Αθήνα, Ίκαρος, 1978[7η].
 16. Νικ. Κάλας, «The Meaning of Surrealism: An interview with Nicolas Calas»: New Directions (In Prose and Poetry) 1940, (επιμ.: James Laughlin), Norfolk, Connecticut, 1940, 385-395.
 17. Οδυσ. Ελύτης, «Aπολογισμός και νέο ξεκίνημα» (γράφ.: Nοέμβρ. 1944), Nέα Γράμματα 7 τχ.5-6 (Iούλ. 1945) 347-362.
 18. Νίκ. Εγγονόπουλος, «Ο Πικασσό ποιητής» (1945): Πεζά κείμενα, Αθήνα, Ύψιλον, 1987, 9-15.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΦΝ208   (Ζ’ Εξαμ.) Νεοελληνική Φιλολογία/ Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος-20ος αι.

(Κατεύθυνση Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)

 • Διδάσκων: Ευριπίδης Γαραντούδης

Στόχος του μαθήματος είναι να αναλυθούν αισθητικά και να ενταχθούν στο ιστορικογραμματολογικό πλαίσιό τους ποιητικά κείμενα Ελλήνων ποιητών του 19ου και του 20ού αιώνα. Οι ποιητές που θα εξεταστούν είναι οι Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Κωστής Παλαμάς, Κ.Π. Καβάφης, Κ.Γ. Καρυωτάκης, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος, Ανδρέας Εμπειρίκος, Μανόλης Αναγνωστάκης και Κική Δημουλά. Οι ποιητές επιλέχθηκαν με κριτήριο ότι αντιπροσωπεύουν βασικές εκδοχές της εξέλιξης της ελληνικής ποίησης από την αρχή της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας μέχρι τις μέρες μας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα επιχειρηθεί αφενός η «προσωποποιημένη» εξέταση του έργου των παραπάνω ποιητών και αφετέρου η συνεξέταση του έργου τους, ώστε να γίνει αντιληπτή η ανταπόκρισή τους στα αισθητικά ρεύματα και τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες της εποχής τους.

ΚΦΝ08 (Ε’ Κλασικό) Συγκριτική Φιλολογία

 • Διδάσκουσα: Λητώ Ιωακειμίδου

Ύστερα από μια εισαγωγή στον κλάδο της Συγκριτικής Φιλολογίας και την παρουσίαση του ερευνητικού της ενδιαφέροντος για το ζήτημα των λογοτεχνικών ειδών, το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση του διηγήματος. Μελετώνται τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και με τη στήριξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη του διηγήματος στο πλαίσιο της δυτικής λογοτεχνικής παραγωγής από την Αναγέννηση μέχρι τις μέρες μας και στους «σταθμούς» της πορείας του. Βάσει επιλογής κειμένων, αναπτύσσονται ζητήματα του ηθογραφικού, του νατουραλιστικού και του μοντερνιστικού διηγήματος στη νεοελληνική και τις ξένες λογοτεχνίες.

ΚΦΝ09 (Ε’ Κλασικό) Θεωρία Λογοτεχνίας

 • Διδάσκουσα: Πέγκυ Καρπούζου

Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Οι Περιγραφικές θεωρίες του 20ου αι.: Φορμαλισμός, Νέα Κριτική, Τσέχικος δομισμός, Γαλλικός δομισμός, Σημειωτική. Εισαγωγή στη Δομική αφηγηματολογία. Αφηγηματική τυπολογία G. Genette. Παραδειγματισμός από το μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες.

ΚΦΝ10 (ΣΤ΄ Κλασικό) Νεοελληνική λογοτεχνία 19ου αι. ΙΙ

 • Διδάσκουσα: Μαρία Ρώτα

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση αντιπροσωπευτικών κειμένων από την ελληνική πεζογραφική παραγωγή του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα (Ροΐδης, Παπαδιαμάντης, Θεοτόκης κ.ά.).Θα παρουσιασθούν, επίσης, οι αισθητικοί και ιδεολογικοί προσανατολισμοί της νεοελληνικής πεζογραφίας την περίοδο αυτή.

ΓΦΝ09 (ΣΤ’ Γλωσσολογικό) Θεωρία Λογοτεχνίας

[Προσφέρεται στο Η’ Φιλοσοφίας ως υποχρεωτικό επιλογής]

 • Διδάσκουσα: Άννα Τζούμα 

Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Οι Περιγραφικές θεωρίες του 20ου αι.: Φορμαλισμός, Νέα Κριτική, Τσέχικος δομισμός, Γαλλικός δομισμός, Σημειωτική. Εισαγωγή στη Δομική αφηγηματολογία. Αφηγηματική τυπολογία G. Genette. Παραδειγματισμός από το μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες.

ΓΦΝ07 (Ζ’ Γλωσσολογικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. I

 • Διδάσκων: Ευριπίδης Γαραντούδης

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κειμένων της ελληνικής ποίησης του 19ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα της περιόδου 1820-1880. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν από ιστορικογραμματολογική και αισθητική σκοπιά αντιπροσωπευτικά ποιητικά κείμενα των βασικών ποιητών της επτανησιακής και της αθηναϊκής ποιητικής παράδοσης, με έμφαση στο έργο του Διονυσίου Σολωμού και του Ανδρέα Κάλβου. Δευτερευόντως θα εξεταστούν ποιητικά κείμενα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, του Παναγιώτη Σούτσου, του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή κ.ά.

ΚΦΝ12 (Ζ’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. I

 • Διδάσκουσα: Χριστίνα Ντουνιά

Στο μάθημα παρουσιάζεται το έργο του Κ. Π. Καβάφη και η ποίηση της δεκαετίας του 1920, με έμφαση στο έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη και της Μαρίας Πολυδούρη, δύο βασικών εκπροσώπων της πρώτης μεσοπολεμικής γενιάς. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σχέσης των  ποιητών αυτών με την ανανεωμένη ποιητική παράδοση και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η εξέταση των τεχνοτροπικών και θεματικών παραμέτρων της ποίησης τους καθώς και η πρόσληψή τους στα χρόνια του μεσοπολέμου. Σε αυτή την προοπτική θα μελετηθούν τόσο τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα, όσο και οι σημαντικότερες κριτικές αποτιμήσεις τους.

ΚΦΝ13 (Ζ’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. II

 • Διδάσκων: Θανάσης Αγάθος

Εστίαση στη νεοελληνική πεζογραφία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα και στα ποικίλα ρεύματα που επηρέασαν την πεζογραφική παραγωγή, με παράλληλη εξέταση αντιπροσωπευτικών κειμένων της περιόδου (Ξενόπουλος, Θεοτόκης, Χατζόπουλος, Καζαντζάκης).

ΚΦΝ16 (Η’ Κλασικό) Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. IV

 • Διδάσκων: Θανάσης Αγάθος

Μελέτη των ιδεολογικών και αισθητικών προσανατολισμών των πεζογράφων της γενιάς του 1930, παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κειμένων της περιόδου (Μυριβήλης, Θεοτοκάς, Τερζάκης, Πολίτης, Βενέζης, Καραγάτσης, Νάκου κ.ά.) και εξέταση της κριτικής υποδοχής τους και της θέσης τους στον κανόνα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

 

Μαθήματα Γλωσσολογίας 2017-2018

Θεωρητική γλωσσολογία / Εισαγωγή στη γλωσσολογία (Β' εξάμηνο, ΦΓ101)

Βασικές αρχές, μέθοδοι και κλάδοι της Γλωσσολογίας. Η πολυσημία της "γλώσσας". Η γλώσσα των ζώων. Γλώσσα και εγκέφαλος. Φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία. Γλώσσα και ύφος. Φεμινιστική γλωσσολογία. Γλώσσα και λογοτεχνία. Λεξικογραφία.

Το μάθημα υποστηρίζεται από σεμινάριο εμβάθυνσης με θέμα «Θεωρητική Γλωσσολογία: από τη θεωρία στη διδακτική εφαρμογή». Το σεμινάριο οργανώνεται από το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας του Τομέα Γλωσσολογίας.

 • Διδάσκουσα: Ιακώβου Μαρία
 • Διδάσκων (σεμινάριο εμβάθυνσης): Ιντζίδης Βαγγέλης

Σύνταξη Α’  (Δ' εξάμηνο, ΓΦΓ05)

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει το επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης μέσα από το πρίσμα της Γενετικής Θεωρίας. Πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο δομούνται και παράγονται οι φράσεις και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας και διδάσκεται η μεθοδολογία ανάλυσης συντακτικών φαινομένων. Βασικό πρότυπο περιγραφής αποτελεί η Θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων (Principles & Parameters Theory; Chomsky 1981 κ.εξ.) όπως αυτή διαμορφώνεται στο πρότυπο της Κυβέρνησης και Αναφορικής Δέσμευσης(Government and Binding; Chomsky 1981 κ.εξ., Chomsky & Lasnik 1993). Επιπλέον αναλύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αρχών και των πορισμάτων της θεωρίας στα συντακτικά δεδομένα της Ελληνικής. Θέματα εξέτασης: Βασικές αρχές της συντακτικής ανάλυσης και της Γενετικής Γραμματικής, συστατικότητα, Θεωρία του Χ-τονούμενο, λεξικό και ορισματική δομή, δομή και παραγωγή της πρότασης.

 • Διδάσκων: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Σημασιολογία (Δ' εξάμηνο, ΓΦΓ06)

Εισαγωγή στη Σημασιολογία: γλωσσολογικοί και φιλοσοφικοί προβληματισμοί σχετικά με τη φύση της σημασίας. Αναφορά και σημασία. Λέξη: λέξημα, ένταση-έκταση σημασίας, σχέσεις μεταξύ λεξημάτων (συνωνυμία, ομωνυμία, υπωνυμία, αντωνυμικότητα). Δομισμός (η σημασία στο σύστημα: αξία, σημασιακά πεδία, σημασιολογικά χαρακτηριστικά). Ανάλυση σε συστατικά – πρωτοτυπική σημασία. Ευρύτερες γλωσσικές μονάδες: Λογική πρόταση – γλωσσική πρόταση – εκφώνημα. Περιβάλλον και σημασία.

 • Διδάσκουσα: Μόζερ Αμαλία

Πραγματολογία (Δ' εξάμηνο, ΓΦΓ07)

H Πραγματολογία ως κλάδος της Γλωσσολογίας μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν βασικά ζητήματα Πραγματολογίας όπως οι γλωσσικές πράξεις, τα συνομιλιακά υπονοήματα, η δείξη, η γλωσσική ευγένεια και η δομή της συνομιλίας.

 • Διδάσκουσα: Μπέλλα Σπυριδούλα

ΓΦΓ15 Γνωσιακή Γλωσσολογία (ΣΤ' Εξάμηνο, ΓΦΓ15)

Η Γνωσιακή Γλωσσολογία προσφέρει μία νέα προσέγγιση στη μελέτη της γλώσσας, την οποία αντιμετωπίζει ως έκφανση των γενικότερων νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου και όχι ως ξεχωριστή ικανότητα. Η γλώσσα αντικατοπτρίζει το εννοιολογικό σύστημα των ανθρώπων, η δημιουργία του οποίου συνδέεται άμεσα με τη βιολογική τους υπόσταση. Βασικά σημεία της προσέγγισης αυτής αποτελούν η έμφαση στη σημασία, στη μελέτη της γλώσσας όπως αυτή χρησιμοποιείται στην επικοινωνία (γλωσσική  χρήση) και η παραδοχή ότι οι αφηρημένες έννοιες διαμορφώνονται βάσει σχημάτων που πηγάζουν από την εμπειρία μέσω της (εννοιολογικής) μεταφοράς. 

 • Διδάσκουσα: Παναρέτου Ελένη

MΦΓ17 Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου (Ζ' Εξάμηνο, ΜΦΓ17)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γλωσσολογική ανάλυση των κειμένων (προφορικών και γραπτών, λογοτεχνικών και μη), καθώς και της ευρύτερης διάστασης του λόγου. Στόχος είναι η εξοικείωση με τις αρχές και τις μεθόδους ανάλυσης των κειμένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (π.χ. συνομιλία, αφήγηση, ΜΜΕ, νομικός και πολιτικός λόγος, διαφημίσεις κ.λπ.). Συγκεκριμένα, αναλύονται οι αρχές της επικοινωνίας, οι σχέσεις κειμένου και περικειμένου, τα κειμενικά είδη (θεωρία και τύποι), οι μηχανισμοί συνοχής, η διαφοροποίηση γραπτού-προφορικού και αφηγηματικού-μη αφηγηματικού λόγου, οι παράγοντες κειμενικότητας, καθώς και οι ποικίλες κειμενικές ενδείξεις και σχέσεις. 

 • Διδάσκουσα: Κουτσουλέλου Σταματία

ΓΦΓ18 Κατάκτηση - Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας | Ζ' Εξάμηνο

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Κατάκτηση της Δεύτερης Γλώσσας, στις διαφορές και τις ομοιότητές της με την Πρώτη Γλώσσα και στον τρόπο που  διαφορετικές γλωσσικές και μαθησιακές προσεγγίσεις επηρεάζουν τις διδακτικές μεθοδολογίες της Δεύτερης Γλώσσας. Γίνεται ειδική αναφορά στα επίπεδα γλωσσομάθειας  του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς σε σχέση με την Ελληνική, στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Δεύτερη Γλώσσα και δίνονται εφαρμογές από τη διδασκαλία της Γραμματικής, του Λεξιλογίου και των Δεξιοτήτων στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα.

 • Διδάσκουσα: Ιακώβου Μαρία