Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα » Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 2016-2017

Β΄Εξάμηνο

Αρχαία Ελληνικά: Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία (ΕΑ10)

Διδάσκων:Α. Παπαθωμάς

Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας 2016-2017

ΕΥ02 (Α’ Εξάμ.) Νεοελληνική Φιλολογία/Αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα 19ου ή/και 20ού αι.

  • Διδάσκουσα: Μαρία Ρώτα Α-Λ και Μ-Ω 

ΕΝ10 (Β’ Εξάμ. –Επιλογή) Νεοελληνική Φιλολογία/ό.π.

  • Διδάσκουσα: Άννα Χρυσογέλου-Κατσή