Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα » Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 2021-2022

Ε' Εξάμηνο

68Θ100   Δραματική Ποίηση 

Ε. Τσιτσιανοπούλου

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση της τραγικής ποίησης του Ευριπίδη μέσα από την ανάλυση της τραγωδίας "Βάκχες". Μέσω της γλώσσας, του ύφους, της μετρικής ανάλυσης, του αναλυτικού ερμηνευτικού σχολιασμού και της σκηνικής παρουσίασης του έργου, οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τη δραματική τέχνη του Ευριπίδη. Το μάθημα θα ολοκληρωθεί με την προβολή μαγνητοσκοπημένης θεατρικής παράστασης του έργου.

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 2021-2022

Δ΄Εξάμηνο

ΘΣ34 Λατινική Φιλολογία- Μεσαιωνική 

Δ. Μπενέτος

 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία. Ιστορικές περίοδοι και αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς.

 Λογοτεχνικά είδη

  • Ιστοριογραφία του 6ου μ.Χ. αι. στη Δύση: Gregorius Turonensis, Historia Francorum, αποσπάσματα για τους Φράγκους βασιλείς της δυναστείας των Μεροβιγγείων.
  • Θρησκευτική Μεσαιωνική Ποίηση: Sequentiae Stabat Mater και Dies Irae. Ρυθμοτονική λατινική μεσαιωνική μετρική.
  • Κοσμική Μεσαιωνική Ποίηση: Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (Ad Radegundem), Carmina Burana (O fortuna, Imperatrix Mundi).
  • Θρησκευτικό δράμα:  Ludus passionis. Γέννηση και εξέλιξη του θρησκευτικού δράματος και σύνδεσή του με το ευρωπαϊκό θέατρο.

Λέξεις Κλειδιά: Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία, Gregorius Turonensis, Sequentia, Ludus passionis, Historia Francorum

Μαθήματα Γλωσσολογίας 2020-2021

Θεωρητική γλωσσολογία / Εισαγωγή στη γλωσσολογία (Ε' εξάμηνο, 68Θ130)

Βασικές αρχές, μέθοδοι και κλάδοι της Γλωσσολογίας. Η πολυσημία της "γλώσσας". Η γλώσσα των ζώων. Γλώσσα και εγκέφαλος. Φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία. Γλώσσα και ύφος. Φεμινιστική γλωσσολογία. Γλώσσα και λογοτεχνία. Λεξικογραφία.

  • Διδάσουσα: Μαρία Ιακώβου