Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα » Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 2017-2018

68 Θ 100   Δραματική Ποίηση - Α' Εξάμηνο

Διδάσκων: Χ. Φάκας

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 2017-2018

Δ΄Εξάμηνο

Λατινική γλώσσα και λογοτεχνία (ΘΣ34 )

 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία. Ιστορικές περίοδοι και αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς.

 Λογοτεχνικά είδη

  • Ιστοριογραφία του 6ου μ.Χ. αι. στη Δύση: Gregorius Turonensis, Historia Francorum, αποσπάσματα για τους Φράγκους βασιλείς της δυναστείας των Μεροβιγγείων.
  • Θρησκευτική Μεσαιωνική Ποίηση: Sequentiae Stabat Mater και Dies Irae. Ρυθμοτονική λατινική μεσαιωνική μετρική.
  • Κοσμική Μεσαιωνική Ποίηση: Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (Ad Radegundem), Carmina Burana (O fortuna, Imperatrix Mundi).
  • Θρησκευτικό δράμα:  Ludus passionis. Γέννηση και εξέλιξη του θρησκευτικού δράματος και σύνδεσή του με το ευρωπαϊκό θέατρο.

Λέξεις Κλειδιά: Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία, Gregorius Turonensis, Sequentia, Ludus passionis, Historia Francorum

Διδάσκων: Δ. Μπενέτος

Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας 2017-2018

ΦΦΝ02 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι (Αρχές - 1821)

[Κωδ. Θεατρικού: 68Θ604 Δ’ Εξαμ.]

  • Διδάσκων: Γιάννη Ξούριας Α-Ω 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γραμματολογική επισκόπηση της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής από τις αρχές έως το 1821, ώστε οι φοιτητές/τριες να διαμορφώσουν, μέσα από την παρουσίαση των συνεχειών και των ρήξεων, επαρκή εικόνα της εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας (γραμματολογικές περίοδοι, συγγραφείς, έργα, αισθητικά και πνευματικά ρεύματα). Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τους μεθοδολογικούς και επιστημολογικούς προβληματισμούς της ιστοριογραφίας της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων, τα οποία αξιοποιούνται ως εποπτικά εργαλεία και ως τεκμήρια των γενικών γραμματολογικών διαπιστώσεων.

ΦΦΝ03 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙI (1821 – 20ός αι.)

[Κωδ. Θεατρικού: 68Θ606 ΣΤ’ Εξαμ.]

  • Διδάσκουσα: Μαρία Ρώτα Α-Λ

Επισκόπηση της νεοελληνικής ποίησης και πεζογραφίας 19ου και 20ου αιώνα. Κατανόηση των ιστορικών, ιδεολογικών, πολιτισμικών συνθηκών που επηρέασαν τη λογοτεχνική παραγωγή. Ανάδειξη των γενικών γνωρισμάτων κάθε γραμματολογικής περιόδου. Θα εξεταστούν αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα και διηγήματα).

  • Διδάσκων: Θανάσης Αγάθος Μ-Ω 

Γραμματολογική εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα, με παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κειμένων της ποιητικής (Κάλβος, Σολωμός, Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, Καρυωτάκης, Λαπαθιώτης, Σεφέρης, Ελύτης, Αναγνωστάκης) και της πεζογραφικής (Παπαδιαμάντης, Βιζυηνός, Θεοτόκης, Θεοτοκάς, Καζαντζάκης, Ιωάννου) παραγωγής της περιόδου.

ΚΦΝ09 (Ε’ Κλασικό) Θεωρία Λογοτεχνίας

[Κωδ. Θεατρικού: Θ600 Ε (Ζ’ Θεατρ.)]

  • Διδάσκουσα: Πέγκυ Καρπούζου

Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Οι Περιγραφικές θεωρίες του 20ου αι.: Φορμαλισμός, Νέα Κριτική, Τσέχικος δομισμός, Γαλλικός δομισμός, Σημειωτική. Εισαγωγή στη Δομική αφηγηματολογία. Αφηγηματική τυπολογία G. Genette. Παραδειγματισμός από το μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες.

Μαθήματα Γλωσσολογίας 2017-2018

Θεωρητική γλωσσολογία / Εισαγωγή στη γλωσσολογία (Ε' εξάμηνο, 68Θ130)

Βασικές αρχές, μέθοδοι και κλάδοι της Γλωσσολογίας. Η πολυσημία της "γλώσσας". Η γλώσσα των ζώων. Γλώσσα και εγκέφαλος. Φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία. Γλώσσα και ύφος. Φεμινιστική γλωσσολογία. Γλώσσα και λογοτεχνία. Λεξικογραφία.

  • Διδάσκουσα: Μόζερ Αμαλία