Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, θα δέχεται τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023, από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-                   Παρασκευή και ώρες 11.00 - 14.00. 

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ηλεκτρονικά στα emails:
  nkaravana@uoa.gr και mkallinikou@phil.uoa.gr

________________________________________________________________________________________________________________

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΦΕΚ Β_3185_2013 Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΦΕΚ Β_1329_2015 Κατατακτήριες Εξετάσεις (τροποποίηση)

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στo Τμήμα Φιλολογίας υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
  2. Αντίγραφο πτυχίου  ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Μαθήματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα Φιλολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

1) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

2) Νεοελληνική Φιλολογία

3) Γλωσσολογία