Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης Γραμματειών του ΕΚΠΑ

Μετά την απόκτηση αριθμού μητρώου στο Τμήμα Φιλολογίας, και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας, για να δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται σε κάθε εξάμηνο, καθώς και τα σχετικά συγγράμματα. Το ίδιο σύστημα παρέχει μια σειρά λειτουργιών, όπως εμφάνιση προσωπικών στοιχείων, εξαγωγή βαθμολογίας και ιστορικό επισκέψεων στο σύστημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι η εγγραφή στο σύστημα μέσω διαδικτύου. Για την εγγραφή κάθε φοιτητής/ρια μεταβαίνει στο δικτυακό τόπο http://webadm.uoa.gr, ο οποίος υποστηρίζεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ – http://www.noc.uoa.gr). Η εγγραφή γίνεται μία μόνο φορά, και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

  • α) Αίτηση Νέου Λογαριασμού και
  • β) Ενεργοποίηση Λογαριασμού μέσω PIN.

Αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτών των διαδικασιών είναι η απόκτηση δύο αναγνωριστικών, του Ονόματος Χρήστη (UserName) και του Κωδικού (Password), τα οποία είναι μόνιμα και εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο σύστημα, για όσο χρόνο ο κάτοχός τους διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας. Για τις συναλλαγές τους με την ηλεκτρονική Γραμματεία, οι φοιτητές/ριες πρέπει να έχουν κάθε φορά διαθέσιμα αυτά τα αναγνωριστικά, και ιδιαίτερα τον Κωδικό.

Δικτυακή περιοχή των Γραμματειών του ΕΚΠΑ

Στο δικτυακό τόπο http://my-studies.uoa.gr, οι φοιτητές/ριες μπορούν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους, να κάνουν δήλωση μαθημάτων και να πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους.
Συνιστάται θερμά να αποκτήσουν όλοι/ες οι φοιτητές/ριες ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και να εγ¬γρα¬φούν έγκαιρα στην η-τάξη (e-class).

«Εύδοξος»: Η ηλεκτρονική  υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων

Ο «Εύδοξος» είναι ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
Προσφέρει
• Πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για τα διαθέσιμα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα.
• Δυνατότητα άμεσης δήλωσης και παραλαβής των Συγγραμμάτων.
Η διεύθυνση της υπηρεσίας είναι http://eudoxus.gr και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή με τη χρήση των αναγνωριστικών (όνομα χρήστη, κωδικός) που αποκτήθηκαν κατά την εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης Γραμματειών (βλέπε παραπάνω).

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο)

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση.  Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι η διάθεση του ΠΑΣΟ με ενιαίο τρόπο και κεντρικό έλεγχο των κριτηρίων.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Διεύθυνση υπηρεσίας: http://paso.minedu.gov.gr

Η-Τάξη (e-class)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα η-τάξη (e-class) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων στο ΕΚΠΑ. Διδάσκοντες του Τμήματος Φιλολογίας διαθέτουν στην ηλεκτρονική τάξη υλικό που σχετίζεται με τα μαθή-ματα που διδάσκουν. Για την πρόσβαση στα μαθήματα της ηλεκτρονικής τάξης που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, αλλά και από άλλα Τμήματα, απαιτείται εγγραφή των φοιτητών/ριών στη διεύθυνση: http://eclass.uoa.gr  (γίνεται με τη χρήση του συνδέσμου "Εγγραφή φοιτητή").

Πληροφορίες για την έκδοση περγαμηνών

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας  https://papyrus.uoa.gr  παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους των σχολών να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους, πτυχιακώνμεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών διατριβώνσε περγαμηνή. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στον χρόνο που θα συμφωνηθεί.