Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Επιλογή Κατεύθυνσης

Επιλογή Κατεύθυνσης

Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται από τους φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών τους, Γ' εξάμηνο, έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

Η επιλογή κατεύθυνσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους φοιτητές του δεύτερου (2ου) έτους. Σε περίπτωση που δεν γίνει η επιλογή κατεύθυνσης ο/η φοιτητής/τρια δεν θα μπορεί να δηλώσει μαθήματα στο my-studies και συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ.