Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Διαδικασία Ορκωμοσίας

Διαδικασία για την ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Φιλολογίας

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους καλούνται να ακολουθήσουν τα εξής προκειμένου να λάβουν μέρος σε τελετή ορκωμοσίας:

1) Κατάθεση αιτήσεως ορκωμοσίας, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση κωλύματος οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνουν τη Γραμματεία, (κ. Ηλιάνα Φώτου), για τη μη συμμετοχή τους στην Τελετή ορκωμοσίας.

Για τη λήψη βεβαίωσης περάτωσης απαιτείται και προηγείται η κατάθεση αιτήσεως ορκωμοσίας στη Γραμματεία.

2) Μετά την ημερομηνία λήξεως των αιτήσεων ορκωμοσίας οι φοιτητές/οι φοιτήτριες παρακολουθούν την ανακοίνωση της Γραμματείας στην ιστοσελίδα για την ημερομηνία διεξαγωγής της ορκωμοσίας.

Η λήψη πτυχίου δεν είναι δυνατή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Εξαιρούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.