Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Αλλαγή Κατεύθυνσης

Αλλαγή Κατεύθυνσης

Όσοι φοιτητές/φοιτήριες επιθυμούν την αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών τους  συμπληρώνουν  αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μετά από σχετική ανακοίνωση.

Οι φοιτητές έχουν δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης δυο φορές το χρόνο, στην έναρξη είτε του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου.

Η αλλαγή κατεύθυνσης εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.