Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΟΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.

Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Οι Κατευθύν­σεις Σπουδών είναι τρεις και αντιστοιχούν σε τρεις ειδικότητες της επιστήμης της Φιλολογίας:

α) Κλα­σι­κής Φιλολογίας,

β) Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) και

γ) Γλωσσολογίας.

  • Το πτυχίο Φιλολογίας είναι ενιαίο με αναγραφή της ειδικότητας του πτυχιούχου, ανάλογα με την Κατεύθυνση Σπουδών που έχει επιλέξει (η επιλογή γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών).
  • Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών είναι κοινά και για τις τρεις Κατευθύνσεις.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνα­τότη­τα να πραγματοποιήσουν τις σπουδές ενός εξαμήνου σε Πανεπιστήμιο του εξω­τερικού με το πρόγραμμα ERASMUS

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αποκλειστικά με τρίωρα μαθή­μα­τα, άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 για όλους τους /τις φοι­τητές/ριες, παλαιότερους/ες και νεοεισερχόμενους/ες του Τμήματος Φιλο­λο­γί­ας με τη δημιουργία ενός Ενδεικτικού Μεταβατικού Προγράμματος τριών ετών για τους/τις φοιτητές/ριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 βρίσκονταν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφαρμόζεται το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

  • Για τη σωστή εφαρμογή του Ενδεικτικού Μεταβατικού Προγράμματος και τις προϋποθέσεις  λήψης του πτυχίου συμβουλευτείτε την παρουσίαση PowerPoint στην οποία περιγράφεται το Πρόγραμμα καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στη μετάβαση.

 

Προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και οδηγίες για τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κατά το διάστημα άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι, η εξυπηρέτηση του κοινού της Γραμματείας Φιλολογίας λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της επιδημίας του COVID-19, θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, που επικοινωνούν με την Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-MAIL), για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, να αναγράφουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο:
  • Όνομα πατέρα:
  • Αριθμό Μητρώου Τμήματος:
  • Αριθμό Τηλεφώνου (σταθερό-κινητό):
  • Θέμα:
  • κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Γραμματεία, θα συνοδεύεται από αστυνομική ή ακαδημαϊκή  ταυτότητα σκαναρισμένη ή σε φωτογραφία και από τις δύο όψεις.
  • μηνύματα με υποκοριστικά ή χωρίς διεύθυνση e-mail με τα στοιχεία του φοιτητή/τριας και τα ως άνω στοιχεία, ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που, η εξυπηρέτηση λόγω ειδικών συνθηκών και θεμάτων, πρέπει να γίνεται δια ζώσης, θα μεσολαβεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον αρμόδιο για το θέμα σας υπάλληλο και  κατόπιν με ραντεβού που θα δίνεται, θα εισέρχεστε στο χώρο της Γραμματείας,  τηρώντας υποχρεωτικά τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας (μάσκα – αποστάσεις).