Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

28.06.2018

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 6-7-2018, ώρα 10.00-12.00

Ιουλιανή Θεοδόση: Γρηγόριος Παλαιολόγος (1794-1844): επιστολική θεωρία και πράξη

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00-12.00 η κυρία Ιουλιανή Θεοδόση παρουσιάζει τη διατριβή της με τίτλο:

Γρηγόριος Παλαιολόγος (1794-1844): επιστολική θεωρία και πράξη

στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 
(6ος όροφος, κυψέλη 605).

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή.