Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

28.06.2018

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 5-7-2018

Έλενα Τορναρίτη: Η σωματικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία: μονογραφία πάνω στο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.30-14.30 η κυρία Έλενα Τορναρίτη παρουσιάζει τη διατριβή της με τίτλο:

Η σωματικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία: μονογραφία πάνω στο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη

στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 
(6ος όροφος, κυψέλη 605).

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή.