Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

15.05.2017

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 17-5-2017

Ευτυχία Παναγιώτου: Ιστορικό βίωμα και ποιητικές ταυτότητες στη νεοελληνική ποίηση (1970-1990) Τζένη Μαστοράκη και Κατερίνα Γώγου

Την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 14.30 η κυρία Ευτυχία Παναγιώτου παρουσιάζει τη διατριβή της με τίτλο:

«Ιστορικό βίωμα και ποιητικές ταυτότητες στη νεοελληνική ποίηση (1970-1990) Τζένη Μαστοράκη και Κατερίνα Γώγου»

στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 
(6ος όροφος, κυψέλη 605).

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή.