Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

07.02.2017

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 10-2-2017

Αυγή Λίλλη: «Η θεωρία του κριτικού ως ποιητική του πεζογράφου και αντίστροφα: Το κριτικό μυθιστοριογραφικό έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά»

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00 η κυρία Αυγή Λίλλη παρουσιάζει τη διατριβή της με τίτλο:

«Η θεωρία του κριτικού ως ποιητική του πεζογράφου και αντίστροφα: Το κριτικό μυθιστοριογραφικό έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά»

στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 
(6ος όροφος, κυψέλη 605).

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή.