Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

27.06.2022

Σεμινάριο στατιστικής για φοιτητές του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας και το Εργαστήριο Φωνητικής & Υπολογιστικής Γλωσσολογίας καλούν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας να παρακολουθήσουν δύο δίωρα σεμινάρια στατιστικής.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

  1. Δευτέρα 11/07 15:00 ή Τετάρτη 13/07 13:00
  2. Δευτέρα 18/07 12:00 ή Τρίτη 19/07 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν το ένα από τα δύο σεμινάρια κάθε εβδομάδας.

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα γίνει στην αίθουσα 622.

Tα σεμινάρια θα διδάξει η Άρτεμις Μπεκιάρη, Visiting Student, BSc Experimental Linguistics, UCL London.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίου.

1) Εισαγωγή στα σύνολα δεδομένων στο R:

    Εισαγωγή στη φόρτωση συνόλων δεδομένων  
    Εισαγωγή στις συναρτήσεις
    Εισαγωγή στην πρόσβαση εξαρτημάτων των συνόλων δεδομένων

 
2) Εισαγωγή σε ένα R session:

    Βήματα για την έναρξη ενός R session (R Markdown, working directory, εγκατάσταση και φόρτωση πακέτων/packages)
    Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων στο R χρησιμοποιώντας συναρτήσεις (select(), filter(), summarise(), group_by(), mutate(), inner_join(), sum())
    Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα
 

3) Εισαγωγή στη στατιστική παρουσίαση:

    Δημιουργία συνοπτικού πίνακα (μέση τιμή και τυπική απόκλιση)
    Δημιουργία γραφημάτων