Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

18.07.2022

Potsdam / Athens

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Συνεργασία του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας με το Πανεπιστήμιο του Potsdam

In-between Ink, Color and Bits: On the Materiality of Arts

Potsdam / Athens

18 – 22 July 2022, University of Potsdam

Poster