Αρχική » Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή εκδήλωσης από πρώτη σελίδα

14.05.2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 16.05.18, ΣΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΙΘ. 734)

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου "Υλικός Πολιτισμός και Λαογραφία", την Τετάρτη

16.05.2018 στις 13.30 μ.μ. στον χώρο του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας και του

Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου του Τμήματος Φιλολογίας (Φιλοσοφική

Σχολή, αιθ. 734) θα μιλήσει και θα συζητήσει με τους μεταπτυχιακούς

φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες της Λαογραφίας, ο κ. Γιάννης

Δρίνης, Λαογράφος, Προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής

Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Νεότερης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Ο κ.

Δρίνης θα μας μιλήσει με θέμα:  " Η Σύμβαση για τη διαφύλαξη της Άυλης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) ως Δημόσια Λαογραφία στην Ελλάδα

σήμερα:  Μια κριτική προσέγγιση".  Το θέμα είναι καίριο για τη θεωρία και

για τις εφαρμογές της Λαογραφίας σήμερα.  Παρακαλούνται όλοι οι

μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της Λαογραφίας να

συμμετάσχουν στο ενδιαφέρον αυτό Σεμινάριο ώστε να επωφεληθούν από την

ενημέρωση αλλά και τη συζήτηση των εννοιών και των πρακτικών της

πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής πολιτικής.

Συνάδελφοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές και άλλων ειδικοτήτων είναι

ευπρόσδεκτοι.

 

Βασιλική Χρυσανθοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.